Budowa somatyczna i postawa ciała zawodników strzelectwa sportowego

Autor: Burdukiewicz Anna, Pietraszewska Jadwiga, Komolka Damian

Zróżnicowanie morfologiczne jest jednym z najczęściej podejmowanych problemów w antropologii sportowej. W II w. n.e. Filostrates charakteryzował zawodników uwzględniając wygląd i proporcje ciała oraz cechujący ich temperament w ujęciu Hipokratesa [Skibińska, 1983]. Wiek XX wiąże się z szybkim rozwojem sportu masowego i wyczynowego, którego uprawianie ma na celu osiąganie, dzięki systematycznemu wielogodzinnemu treningowi, rekordowych wyników i zwycięstwa w zmaganiach sportowych. Sport stał się lukratywnym biznesem, często pociągającym za sobą wysoko wyspecjalizowanych zawodników uczestniczących we współzawodnictwie na coraz wyższym poziomie. Fakty te wymuszają konieczność stosowania odpowiednich metod selekcyjnych, uwzględniających cechy morfologiczne, fizjologiczne i psychomotoryczne osobnika, które zwiększałyby prawdopodobieństwo uzyskiwania sukcesów w wybranej dyscyplinie.

Strzelectwo sportowe pojawiło się w programie Igrzysk Olimpijskich już 1896 r. a więc od momentu ich reaktywowania [Kurzawski, Sobiech, 1993] i jest dyscypliną sportu uprawianą przez kobiety i mężczyzn w czterech grupach wiekowych (młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy i seniorzy) w kategorii kulowej, śrutowej i pneumatycznej do tarcz stałych, ruchomych i do rzutków według reguł ściśle określonych przez Międzynarodową Federację Strzelectwa Sportowego (ISSF). Osiągnięcie sukcesu w tej dyscyplinie sportu nie wymaga wprawdzie szczególnych uzdolnień motorycznych, ale nie bez znaczenia są inne cechy jak np. zdolność koncentracji czy  skupienia. Powodzenie w strzelectwie zależy również od wysokiej koordynacji typu ręka – oko [Cichos i wsp., 2012]. Nie bez znaczenia jest poziom posiadanej przez zawodnika wytrzymałości i znacznej siły statycznej rąk, gdyż umożliwiają nieruchome trzymanie broni i niewielkie jej odchylenia od celu [Bompa, 1990].

Cechy morfologiczne należą do ważnych czynników selekcyjnych w sporcie [Pietraszewska, 1998]. Budowa somatyczna jest jednym z czynników warunkujących osiąganie wyników sportowych na najwyższym poziomie, jednak jej rola w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach jest różna. W wielu dyscyplinach sportowych występują zawodnicy o bardzo zróżnicowanej morfologii ciała (np. biegi lekkoatletyczne). W innych, z kolei, zespół jest niemal jednorodny pod względem budowy somatycznej (np. koszykarze).

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012,
ISBN 978-83-928836-9-2

Autor: Burdukiewicz Anna, Pietraszewska Jadwiga, Komolka Damian

Podziel się