Trening i wyniki sportowe Aleksandry Jarmolińskiej w cyklu olimpijskim do Rio de Janeiro 2013-2016

Autorzy: Gawlikowski Wiesław, Młodzianowski Robert

Wstęp

Zebranie danych i informacji do poniższego opracowania było możliwe dzięki prowadzeniu przez nas indywidualnych kart zawodników Kadry Narodowej, a także innych notatek. W ramach indywidualizacji szkolenia każdy zawodnik Kadry Narodowej seniorów otrzymuje przed sezonem plan przedsięwzięć szkoleniowych obejmujących treningi, zawody, konsultacje, zgrupowania itp. Plany te są plastyczne i wymagają stałego nadzoru ich realizacji. Np. udział w planowanych zawodach zagranicznych jest często uzależniony od przejścia lub nie, eliminacji. W związku z powyższym brak kwalifikacji do imprezy zmusza nas do bieżącego korygowania treści mikrocykli w planie zawodnika. Szczegółową Ilość treningów specjalistycznych oraz ich obciążenia treningowe planujemy zwykle na okres nie dłuższy niż sześciu kolejnych mikrocykli . Sugerujemy zawodnikom także ilość i jakość treningów ogólnorozwojowych, które powinni odbywać. Średnio, raz na miesiąc otrzymujemy od zawodników potwierdzenia realizacji ich indywidualnych zadań, które przenoszone są do kart realizacji. Notujemy wyniki zawodów, zachowania w czasie zawodów itp. W czasie konsultacji szkoleniowych potwierdzamy z zawodnikami uzyskane od nich dane. W ten sposób powstaje materiał statystyczny dzięki któremu możliwa jest analiza przyczyn postępów lub degradacji wyników. W ten sposób w okresie 2013-2016 prowadziliśmy dokumentację sześciu najlepszych strzelców w Kadrze Narodowej seniorów, w tym Aleksandry Jarmolińskiej. Niniejsze opracowanie jest zbiorem danych dotyczących przygotowań Aleksandry Jarmolińskiej do kwalifikacji, a następnie do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio 2016.

Uwaga: w preferowanym przez nas systemie szkolenia sezon nie jest równoznaczny z rokiem administracyjnym. Sezon zwyczajowo kończymy w okolicach 15 października w danym roku i rozpoczynamy następny sezon około 15 listopada. Przerwa roczna (okres przejściowy) w zajęciach Kadry Narodowej trwa więc miesiąc. Od 15 listopada zaczyna się okres przygotowawczy do następnego sezonu i roku kalendarzowego.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Gawlikowski Wiesław, Młodzianowski Robert

Podziel się