Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym

Autorzy: Kazimierz Kurzawski, Andrzej Kijowski, Krzysztof Kucharczyk, Paweł Netzel

 

Zawodnicy uprawiający konkurencje strzeleckie osiągnęli poziom, jaki do niedawna trudno byto sobie wyobrazić. W trakcie zawodów najwyższego szczebla, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, różnice pomiędzy najlepszymi są tak minimalne, że mieszczą się w granicach 1- 2 pkt. Analiza tej sytuacji wskazuje, że samo zwiększanie obciążeń treningowych nie gwarantuje sukcesu. Trzeba poszukiwać nowych rozwiązań.

 

W tradycyjnym podejściu do treningu jedyną kontrolę jego przebiegu i efektów stanowi wynik zawodnika - strzału, konkurencji, sezonu startowego. Tymczasem chodzi o to, aby zawodnik świadomie mógł kontrolować wykonywane czynności oraz obiektywnie oceniać taktykę walki podczas zawodów w odniesieniu do założeń i planu treningowego.

Współcześnie do wszystkich dziedzin życia wkracza automatyzacja oraz komputery. Wykorzystanie komputerów w treningu sportowym rozszerza się. W treningu strzeleckim urządzenia komputerowe umożliwiają wizualizację przebiegu strzelania, tworzą poprawnie działające, ze względu na obiektywność rejestracji komputerowej, sprzężenia zwrotne (w różnych skalach czasowych - od sekund do okresu pełmgo makrocyklu).

Strzelectwo sportowe jest dyscypliną, w której duża liczba danych występuje w postaci łatwej do przetworzenia komputerowego. Nie dziwi zatem obecność w środowisku strzeleckim różnych urządzeń i aplikacji, które służą do różnych celów:

A.    Planowania, rejestracji i analizy obciążeń treningowych.

B.    Jako stanowisko badawcze do monitorowania strzału.

C.    Jako system komputerowego wspomagania szkolenia - Scatt.

D.    Monitorowania indywidualnej techniki strzelania - system Wideo-Troner.

E.    Komputerowego badania sprawności ukierunkowanej.

F.    Prowadzenia obserwacji podczas treningu i zawodów - program RSC.

G.    Monitorowania kierunku i siły wialni - program komputerowy WINDShonting.

 

Artykuł opublikowano w Sporcie Wyczynowym:

nr 3/2011

Pobierz

4/2011

Pobierz

1/2012

Pobierz

Autor: Kurzawski Kazimierz, Kijowski Andrzej, Kucharczyk Krzysztof, Netzel Paweł

Podziel się