Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika

Gdy się popełnia błędy, mówi się chętnie, że się zbiera doświadczenia

O. Wilde

Wyniki w strzelectwie sportowym na obecną chwilę osiągają prawie maksymalny poziom w większości konkurencji strzeleckich. W zawodach o najwyższe laury, jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata oraz Europy, różnice pomiędzy najlepszymi zawodnikami są bardzo niewielkie.

Większość opracowań treningowych w różnych krajach opiera się na podobnych rozwiązaniach i znalezienie złotego środka, który by dał przewagę na tak wysokim poziomie szkoleniowym i sportowym, jest prawie nierealne.

Współcześnie można sprostać wyzwaniu jedynie poprzez sprawniejszą i zarazem skuteczniejszą organizację procesu szkolenia oraz eliminowanie błędów, jakie zdarzają się w tym procesie zawodnikowi oraz trenerowi, który go prowadzi. Niekiedy błędy te są wynikiem sytuacji niezależnych od trenera i zawodnika, ale bywają też popełniane przez samych prowadzących szkolenie i szkolonych.

Jeśli przeanalizujemy źródła błędów, które prowadzą do zmniejszenia skuteczności procesu treningowego, będziemy mogli sklasyfikować je dwóch grupach:

1. Błędy wewnętrzne, które są zależne od nas
 • błędy wynikające z braku wiedzy na temat szkolenia na różnych etapach (trening strzelanie na wynik a nie szukanie rozwiązań poprawiających jakość i skuteczność treningu dającego w późniejszym czasie efektu wynikowego)
 • błędy wynikające z braku przepływu informacji między trenerem a zawodnikiem (brak wyjaśnienia zawodnikowi, dlaczego, po co, jak)
 • błędy wynikające z braku odpowiedzialności za wykonywaną pracę (konsekwencje wobec zawodników, testy, zadania, wyniki)

 2.      Błędy zewnętrzne, które są niezależne od nas

 • błędy wynikające nie z winy szkoleniowca (dyrektorzy, kierownicy, system punktowy sportu młodzieżowego, sprzęt, finanse)

Obszary, w których pojawiają się błędy to:

 • przygotowanie fizyczne:
  - brak pracy nad ogólnym rozwojem zawodnika – budowanie fundamentów pod przyszłą ciężką pracę
  - brak zajęć wyrównawczych – korekcyjnych – zabezpieczenie zawodnika przed pogłębianiem wad postawy, które występują pod wpływem długotrwałego treningu
  - brak odnowy biologicznej – gdzie występuje praca, powinien też być odpoczynek (relaksacja jako środek mobilizujący do zawodów i jako forma demobilizacji po zawodach) 
 • przygotowanie techniczne:
  - braki w prawidłowym utrwalaniu nawyków czuciowo-ruchowych – zawodnik bez odpowiedniego przygotowania fizycznego może mieć problemy z budowaniem prawidłowej postawy postawy strzeleckiej 
 • przygotowanie taktyczne:
  - brak umiejętności zachowania się zawodnika podczas zawodów, brak znajomości regulaminów
  - wyposażenie zawodnika w sprzęt, którego nie umie w pełni obsługiwać, młody zawodnik a sprzęt na miarę zawodnika wysokiej klasy 
 • przygotowanie psychiczne:
  - widzenie w młodym zawodniku, który nie ma jeszcze na swoim kącie osiągnięć, przyszłego mistrza olimpijskiego 
 • przygotowanie startowe:
  -  wystawianie młodego zawodnika o małym doświadczeniu startowym na duże zawody i nie w swojej kategorii wiekowej (niechęć do treningu np. przez zajęcie ostatniego miejsca na tych zawodach + stres związany z rywalizacją najlepszych) 
 • przygotowanie teoretyczne:
  - nadmiar informacji prowadzi do paraliżu, za dużo informacji naraz dotyczących strzelectwa sportowego (od techniki, taktyki, psychologii dotyczy młodego zawodnika) 

Tak przedstawione informacje na pewno w pełni nie pokazują obszaru i wpływu popełnianych w procesie treningowym błędów na prowadzenie i wyniki zawodnika. Pewne natomiast jest, że dzięki ciągłemu analizowaniu pracy trenera błędy te będziemy szybciej odnajdywać i eliminować (m.in. poprzez sprawniejszą organizację pracy), a co za tym idzie oczywiście oczekiwać skuteczniejszej rywalizacji zawodników na strzelnicy.  

„Nie popełnia błędu ten, kto nic nie robi.” 

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006.

Autor: Pietrzyk Grzegorz

Podziel się