System komputerowego wspomagania treningu – Scatt

„Złoty medal olimpijski jest wyzwaniem dnia, któremu sprostać może każdy”.

Zaspół Scatt

Autor: Kucharczyk Krzysztof

Rozwój i coraz niższe koszty wdrażania techniki komputerowej przyczyniają się do coraz szerszego jej stosowania w różnych dziedzinach życia. Jednym z możliwych jej zastosowań jest wspomaganie procesu treningowego. Strzelectwo sportowe jest dyscypliną, w której mamy do czynienia z dużą ilością danych występujących w postaci łatwej do przetworzenia komputerowego (czas, przemieszczenie, punkty, itd.). Nie dziwi zatem obecność w środowisku strzeleckim różnych urządzeń i aplikacji, których zadaniem jest możliwie najdokładniejsze diagnozowanie techniki strzeleckiej, zapis walki sportowej czy analiza procesu szkoleniowego.

Ogólny opis systemu Scatt

Firmę Scatt tworzy zespół młodych entuzjastów strzelectwa, którzy zainteresowani są strzelectwem na najwyższym poziomie. Doskonałą reputację firma zawdzięcza wysoko wykwalifikowanym fachowcom, którzy wiedzą, że osiągnięcie sukcesu gwarantuje tylko najwyższa jakość produktu w połączeniu z właściwą jego promocją. Stale poszukują oni nowych pomysłów i rozwiązań.

Idea komputerowego wspomagania procesu treningowego narodziła się w ZSRR w późnych latach 60-tych, a pierwszy prototyp stworzono w 1973 r. Początkowe ograniczenia w dostępie do komputerów wymuszały wykorzystywanie np. oscyloskopu. Wyniki osiągane przez zawodników radzieckich wykazały, że wspomaganie to było efektywne.

System Scatt w obecnej postaci narodził się w 1981 r. Początkowo był wytwarzany w Nowogorsku, siedzibie sportu strzeleckiego Federacji Rosyjskiej. Obecnie w Zielonogrodzie – głównym centrum badawczo-rozwojowym elektronik użytkowej Rosji.

Upowszechnienie komputerów osobistych sprawiło, że system Scatt jest popularnym narzędziem wspomagającym proces treningowy w wielu krajach (Rosja, Niemcy, USA, Szwajcaria, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Bułgaria, Polska, Szwecja, Holandia, Australia, Japonia, Korea, Kanada, Chiny, i in.).

Scatt służy do nauczania i rozwoju umiejętności technicznych strzelca. Przy projektowaniu tego systemu współpracowało z kadrą narodową Rosji, korzystając z doświadczenia wielu zawodników prezentujących najwyższy światowy poziom sportowy. Utworzono bazę ponad 400000 zarejestrowanych strzałów, co pozwoliło dostrzec pewne prawidłowości i opracować parametry, które dobrze opisują technikę strzelecką. Obecnie przy pomocy urządzenia Scatt można rejestrować, a następnie analizować prawie wszystkie rodzaje strzelań: strzelania dokładne (karabin, pistolet), strzelania do ruchomej tarczy (model Scatt Runner), oraz fragmentaryczne – strzelania szybkie z pistoletu (pistolet sportowy i szybkostrzelny – pierwszy strzał). Urządzenie Scatt może być stosowane w dowolnym pomieszczeniu zapewniającym dystans strzelania 4-12 metrów. To co odróżnia Scatt od innych trenażerów laserowych to absolutne bezpieczeństwo – używane promieniowanie podczerwone jest 100% nieszkodliwe dla oczu.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010,
ISBN 978-83-928836-1-6

Autor: Kucharczyk Krzysztof

Podziel się