Bóle nadgarstka w aspekcie treningu strzeleckiego

Autor: Budek Ziemowit, Skrzypiec-Spring Monika, Bugajski Andrzej

Pewne oko i ręka to dwa filary, na których opiera się strzelectwo, a szczególnie strzelania z pistoletu. Niestety, długotrwały wysiłek statyczny w wymuszonej pozycji stanowi czynnik przeciążający dla ręki i jest przyczyną dolegliwości, które mogą utrudniać treningi i starty.

W obrębie ręki wyodrębnić możemy palce, śródręcze i nadgarstek (ryc. 1). Tworzy ją 27 kości, które formują 17 stawów, połączonych ze sobą układem więzadeł i mięśni. Taka skomplikowana budowa pozwala na wykonywanie precyzyjnych ruchów i chwytów w wielu płaszczyznach. 

Ryc. 1. Kości tworzące rękę

Ten skomplikowany układ może zostać zaburzony z różnych powodów do których zaliczamy.:

  1. pojedynczy silny uraz taki jak stłuczenie lub zranienie tkanek miękkich, uszkodzenie więzadeł lub mięśni lub złamanie kości, manifestujący się nagłymi objawami bólowymi, zniekształceniem i ograniczeniem funkcji ręki;
  2. sumujące się mikrouszkodzenia, które mogą manifestować się wszystkimi powyżej wymienionymi objawami lub wywoływać stany zapalne poszczególnych części ręki, prowadząc do występowania w ich obrębie narastających dolegliwości bólowych, zaburzeń czucia lub ograniczenia zakresu ruchomości.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Budek Ziemowit, Skrzypiec-Spring Monika, Bugajski Andrzej

Podziel się