Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski

Autor: Zbigniew Haber

Wybrane zagadnienia

Obecna sytuacja społeczna i geopolityczna (trudności na rynku pracy, otwarte granice Europy, ciekawość świata), sprzyjają częstszemu podejmowaniu pracy poza granicami kraju. W polskim środowisku strzeleckim jest to temat nie nowy, ale powszechnie raczej mało znany, gdyż niektórzy z trenerów zapewne biorą również pod uwagę możliwość zagranicznej kariery.

Podjęcie pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, a szczególnie za granicą wiąże się z nowymi i potencjalnie atrakcyjnymi możliwościami, ale również z pewnymi szczególnymi wyzwaniami. Do najczęściej postrzeganych korzyści możemy zaliczyć kwestie ekonomiczne, socjologiczne (nowe kontakty) i poznawcze (zawodowe, językowe, kulturowe, turystyczne i inne). Najistotniejsze w perspektywie długoterminowej wyzwania można uporządkować w dwóch kategoriach: wyzwania emigracyjne i wyzwania zawodowe.

Wyzwania emigracyjne

  • Kwestie legalne: kontrakt, pozwolenie na pracę, ubezpieczenie zdrowotne, itp. Posiadanie kompletnej i aktualnej dokumentacji jest kluczowym argumentem decydującym w krytycznych sprawach związanych ze zdrowiem, administracją publiczną czy z pracodawcą.
  • Kwestie bytowe: miejsce zamieszkania, transport. Niekiedy to pracodawca zapewnia lokum i transport, a w innych sytuacjach wszystkie tego rodzaju świadczenia należy sobie zapewnić samemu, co należy mieć na uwadze pertraktując warunki z pracodawcą.
  • Kwestie kulturowe: językowe środki komunikacji, zwyczaje, rodzina, towarzystwo. Znajomość języka kraju w którym się pracuje jest decydującym o sukcesie pracy z ludźmi czynnikiem, możliwym do nadrobienia. W uproszczeniu można przyjąć, że osoba znająca już jeden język obcy potrzebuje ok 6 miesięcy do opanowania następnego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację. Tym niemniej ten pierwszy okres, bywa stresujący. Również warto wziąć pod uwagę, że sukces zawodowy wiąże się z wieloletnim pobytem za granicą, co nie pozostaje bez wpływu, tak pozytywnego jak negatywnego, na sprawy socjologiczne, tak rodzinne jak towarzyskie.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 2, Wrocław, 2005,
ISBN 83-89829-12-6.

Autor: Haber Zbigniew

Podziel się