Polityka startowa jako istotny element projektowania systemów treningowych

Autor: Kosendiak Jan

Projektowanie procesu treningowego jest jednym z podstawowych zadań trenera, a jego umiejętność należy do podstawowych wyznaczników wykształcenia trenera.

Istotą pracy trenera jest więc zarządzanie projektami, czyli „zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych, tak aby sprostać wymaganiom projektu” (A guide to the Project Management Body od Knowledge, wydanie z 2000 r., Newton Square, Pensylwania: Project Management Institut, 2000, s. 6 cyt. za: (Heerkens 2003, s. 11). Jest to możliwe tylko wtedy gdy trener zdobędzie rzetelną wiedzę i posiada doświadczenie praktyczne (Heerkens 2003).

Projektowanie systemów treningowych polega zatem na wykonaniu szeregu kolejnych czynności, których efektem jest zbiór danych tworzących projekt cyklu treningowego. Zawiera on zestaw założeń, uwarunkowań, celów oraz środków, które prowadzą do realizacji celów. Projekt powinien być utworzony dla konkretnego zawodnika, a nie dla grupy treningowej, a tym bardziej dla dyscypliny sportowej. Projekt nie powinien zawierać rozwiązań szczegółowych, przede wszystkim w zakresie doboru środków treningowych.

Należy zdecydowanie odrzucić przekonanie, że obciążenia treningowe można zaplanować na cały makrocykl treningowy, z dokładnością do ćwiczenia, które ma być wykonane w każdej jednostce treningowej. Sugestie tego typu pojawiają się jeszcze w literaturze dotyczącej tego zagadnienia. Problem tkwi w tym, że w sytuacji gdy tak szczegółowo podchodzi się do planowania obciążeń treningowych, zazwyczaj głównym celem treningowym staje się realizacja planu treningowego. Ponadto, z reguły nie jest możliwe, aby przewidzieć jak sportowiec w danej fazie cyklu treningowego będzie reagował na zaplanowane dużo wcześniej obciążenia. Precyzyjne planowanie wszystkich działań nie sprawdziło się w ekonomii i polityce, nie ma też racji bytu w sporcie. Możliwe jest natomiast i konieczne zarazem projektowanie treningu, które sprowadza się, jak wspomniano, do określenia struktury celów oraz sposobów i warunków ich realizacji. (Barszowski, Kosendiak 1999).

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Kosendiak Jan

Podziel się