Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca

Autor: Jacek Wodnik

Badania stwierdzają, że o wydolności fizycznej (sprawności funkcji zaopatrzenia tlenowego) decyduje nie ilość i intensywność wykonywanych w ciągu dnia wysiłków fizycznych, ale ich rozkład – możliwie równomierny w czasie (Dobrzyński, 1981).

Trening ogólnorozwojowy ma na celu podniesienie sprawności fizycznej z aktualnego poziomu na wyższy.

Sprawność organizmu jest zdeterminowana szeregiem przejawów zamykających się w sferze fizycznej i fizjologicznej. W sferze fizycznej daje się wyraźnie wyodrębnić takie cechy jak: szybkość, wytrzymałość, siła, charakteryzujące motoryczność człowieka.

W każdej dyscyplinie również w strzelectwie ogólna sprawność stanowi podstawę pod budowę tzw. specjalnej sprawności (charakterystycznej dla danej dyscypliny).

  • Siła potrzebna jest nam w celu wzmocnienia mięśni - ochrony przed kontuzjami i deformacjami (jakie niesie ze sobą jednostronny trening specjalistyczny)
  • Szybkość - czyli kształtowanie zdolności wykonywania ruchów w jak najkrótszym przedziale czasowym.
  • Zwinność - zdolność do sterowania ruchami, koordynacja.
  • Wytrzymałość potrzebna do długotrwałej monotonnej (duża ilość powtórzeń) pracy w treningu specjalistycznym.

Ćwiczenia ruchowe uprawiane systematycznie, racjonalnie i konsekwentnie stanowią dla młodych sportowców potężny bodziec rozwojowy. Obserwacje naukowe wykazują jednoznacznie, że pod wpływem ćwiczeń nie tylko wzrasta sprawność i wydolność fizyczna ale też poprawia się samopoczucie (Pilicz 1984).

W sporcie wyczynowym przyjmuje się wysiłki fizyczne wykonywane przy częstości skurczów serca 130-150/min, jako skuteczne i wywierające wpływ na wzrost funkcji zaopatrzenia tlenowego organizmu (Dobrzyński, 1981).

Trening ogólnofizyczny jest podstawą we wszystkich dyscyplinach sportu do uzyskiwania wysokich wyników specjalistycznych.

Z moich obserwacji wynika, że podejście trenerów do zajęć ogólnorozwojowych jest marginalizowane. Sprowadza się do „zlecenia” zawodnikom ćwiczeń fizycznych w domu , w chwilach wolnych słowami „ weź coś poćwicz, weź handelki i podnieś parę razy, zrób parę pompek i przysiadów przed snem a zobaczysz, że więcej wytrzymasz na treningu”. W większości nie prowadzimy choćby jednego treningu ogólnofizycznego (z całą grupą) w mikrocyklu (często mając go w planie) w okresie październik-marzec, w którym byłby na to odpowiedni czas.

Przy właściwym zaplanowaniu i systematycznym realizowaniu treningów ogólnofizycznych w procesie szkolenia na pewno podniesiemy wydolność naszych zawodników, co w przyszłości (w sezonie startowym) będzie nam pomocne w lepszym realizowaniu prze nich zadań treningu specjalistycznego.

Dobrze przygotowany, ogólnofizycznie sprawny, wytrzymały i silny zawodnik będzie lepiej znosił obciążenia treningu specjalistycznego.

Kilka sugestii do dobrego przeprowadzenia treningu ogólnofizycznego.

Musisz wiedzieć, że całe ciało człowieka jest niezwykle złożonym tworem. Nawet, jeżeli skupimy się tylko na układzie mięśniowo szkieletowym, to już tutaj napotykamy wiele zależności. Nierównomierna rozbudowa mięśni prędzej czy później spowoduje dysproporcje w postawie. Np. słabe mięśnie pleców, czy brzucha przy mocnych klatki czy barków, brak rozciągnięcia ogólnego, etc., spowodują wady postawy, które zaniedbane utrwalą się i przysporzą wiele problemów - nie tylko estetycznych.

Podsumowując – w planie treningowym trzeba uwzględnić trening wszystkich partii mięśniowych.

Trening ogólnofizyczny w pomieszczeniach, na siłowni i w terenie powinien być przeprowadzony w pełnym zakresie, tzn.: 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

 Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007.

Autor: Wodnik Jacek

Podziel się