Stymulacja audio-wizualna

Autor: Trzebiński Hubert

Zdrowie każdego człowieka zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to sposób odżywiania, aktywność fizyczna, uwarunkowania genetyczne i społeczne. Regularne podejmowanie maksymalnych obciążeń treningowych jest uwarunkowane utrzymaniem dobrego stanu zdrowia. Prawidłowy sposób żywienia może przyczynić się do osiągnięcia lepszych efektów treningu i poprawy poziomu wyników sportowych. Właściwy sposób odżywiania, zbilansowany pod względem składu i jakości oraz odpowiednio zróżnicowany może zwiększyć wydajność psychofizyczną zawodnika.

Warunkiem prawidłowego przebiegu wszystkich procesów fizjologicznych, zachodzących w organizmie sportowca, jest m.in. dostarczenie niezbędnej ilości energii. Składnikami pokarmowymi będącymi źródłem energii są węglowodany, tłuszcze i białka. Zapotrzebowanie na energię potrzebną do utrzymania właściwej masy ciała zależy od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Całkowita przemiana materii jest definiowana jako całodobowy wydatek energetyczny człowieka związany z jego prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku i pracą zawodową (GAWĘDZKI 2010). Na CPM składa się podstawowa przemiana materii (PPM), termogeneza poposiłkowa i wydatki związane z aktywnością fizyczną.

W opracowywaniu programu dietetycznego jednym z ważniejszych aspektów jest określenie wartości CPM. W pierwszej kolejności należy obliczyć wielkość PPM, aby jednak określić jej wartość należy wcześniej ustalić należną masę ciała. W tym celu można posłużyć się następującymi wzorami:

W = (H – 100) – (H – 100)/20, dla kobiet
W = (H – 100) – (H – 100)/10, dla mężczyzn

gdzie:

W – należna masa ciała (kg), H – wysokość ciała (cm)
(Gołąb i Chrzanowska 2007, Ryguła i współaut. 2007).

W przypadku osób uprawiających sport kierowanie się wyłącznie powyższym równaniem może okazać się mało precyzyjne. Osoby trenujące regularnie mają na ogół znacznie bardziej rozbudowaną tkankę mięśniową i prawidłowy poziom tkanki tłuszczowej. W takich przypadkach nie należy ustalać należnej masy ciała na podstawie równania, lecz do dalszych obliczeń przyjąć aktualną masę ciała. Znając należną masę ciała, można przystąpić do obliczeń PPM, wykorzystując poniższe równania:

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Trzebiński Hubert

Podziel się