Kontrola treningu

Potrzeba pasji i zaangażowania, żeby naprawdę dogłębnie coś zrozumieć, przeżuć, a nie tylko szybko przełknąć. Większość ludzi nie poświęca na to czasu.

Steve Jobs

Autor: Kurzawski Kazimierz

Sport strzelecki nie może wystarczająco sprawnie funkcjonować bez odpowiedniej kontroli treningu. Wdrażanie trafnych, zobiektywizowanych procedur postępowania w doskonaleniu techniki i taktyki oraz zwiększania możliwości funkcjonowania sportowca przy wsparciu stale rozwijających się technik komputerowych. Istota strzelectwa jest sprawne osiąganie celów w zaistniałych sytuacjach zawodów. Powodzenie w zawodach strzeleckich mogą osiągnąć sportowcy, których cechuje inteligencja, czyli zdolność spostrzegania zależności i wysnuwania wniosków. Wiedza specjalistyczna to względnie trwały system zapamiętywania informacji, sposobem działania w określonych sytuacjach.

Kontrola często jest kluczem do osiągnięcia efektywności procesu szkoleniowego. Dobrzy sportowcy potrzebują skutecznej kontroli. Kombinacja dobrze zaplanowanych celów, dobrego treningu, umiejętnego kierowania i motywowania ma niewielkie szanse powodzenia, jeśli nie ma dostatecznego systemu kontroli.

Kontrola jest to proces, przez który trenerzy zapewniają, by rzeczywiste działania sportowca były zgodne z działaniami planowanymi. Za pomocą kontroli mierzy się postęp w realizacji celów i umożliwia trenerom wykrycie dostatecznie wcześnie odchyleń od planu dla podjęcia działań korygujących.

Kontrola trenerska jest systematycznym działaniem na rzecz ustanowienia norm efektywności przy planowanych celach, porównywanie rzeczywistych rezultatów, ustalania odchyleń oraz podejmowania wszelkich kroków potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie zasoby sportowca były wykorzystane najskuteczniej i najsprawniej do osiągania założonych celów. Kluczowymi obszarami wyników kontroli są te elementy przygotowania sportowca i organizacji procesu szkolenia, które muszą skutecznie funkcjonować, aby sportowiec osiągnął sukces. Obszary te wiążą się zazwyczaj z podstawowymi czynnościami sportowca, występującymi w czasie walki sportowej.

Efektywność systemów kontroli zwiększa się wówczas, gdy w nich występują:

  • ­ ścisła informacja,
  • ­ informacja przekazywana i oceniana jest szybko,
  • ­ koncentracja na tych dziedzinach, w których istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia odchyleń od normy,
  • ­ elastyczne reagowanie na niekorzystne zmiany lub nowe sytuacje,
  • ­ akceptacja przez sportowca.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się