Społeczne kompetencje trenerów w sporcie

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem”

J. D. Rockefeller

Autor: Leśniewska Aleksandra, Stosik Aneta

Kluby sportowe podobnie jak organizacje gospodarcze bądź niekomercyjne rożnego typu przechodzą wciąż proces przemian zarówno rynkowych, organizacyjnych, jak i społecznych związanych z funkcjonowaniem w tak dynamicznym otoczeniu jak współczesne. To turbulentne mikro i makrootoczenie wymaga od organizacji zmian nie tylko w obszarze zarządzania, ale także i przede wszystkim w postawach członków tej organizacji oraz ich kompetencjach, które w istotny sposób przekładają się na przewagę  konkurencyjną firmy.

Przewagę konkurencyjną klubów sportowych, a konkretnie drużyn czy sportowców w wymiarze sportowym tworzy m.in. talent zawodników i wyniki osiągane w przestrzeni rywalizacji sportowej na turniejach i zawodach. Nad talentem sportowców oraz ich umiejętnościami sprawuje pieczę trener, który w dobie dzisiejszych przemian jest już nie tylko szkoleniowcem zajmującym się treningiem technicznym, taktycznym czy kondycyjnym, ale także selekcjonerem, organizatorem imprez, menedżerem poszukującym sponsorów czy łącznikiem pomiędzy władzami klubu a sportowcami (Stosik, 2007). Te i inne zadania trenerów wymagają od nich nie tylko kwalifikacji formalnych czy doświadczenia trenerskiego, często i zawodniczego, ale także pewnego zestawu kompetencji społecznych, które wspomagają prowadzenie grupy sportowej, ale także pomagają w kontaktach z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami klubu sportowego.

Kompetencje te budują sprawnością społeczną, którą określa się jako efektywne zachowania przystosowawcze, antycypacyjne oraz twórcze, dzięki którym człowiek ma większą szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego, ale także i osobistego (Łasiński, Len, 2001). Sprawne funkcjonowanie społeczne to działanie skuteczne, czyli takie, które prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu oraz efektywne, czyli takie, które pozwala otrzymać po dokonaniu bilansu zysków i kosztów efekt bardziej wartościowy. Przyjmuje się, że kompetencje społeczne to umiejętności warunkujące sprawne zarządzanie sobą oraz wysoką skuteczność interpersonalną (Smółka, 2008). Dlaczego właśnie kompetencje społeczne są tak istotne w funkcjonowaniu w organizacjach różnego typu, w tym także w organizacjach sportowych? Oto pewne fakty:

  • menedżerowie, handlowcy oraz właściciele firm spędzają 80% swojego czasu pracy na komunikacji z kontrahentami, klientami czy współpracownikami,
  • 70% kompetencji, które umożliwiają lepsze wykonywanie pracy to właśnie umiejętności społeczne,
  • kompetencje menedżerskie to w dużej mierze kompetencje społeczne takie jak budowanie autorytetu, kierowanie zespołem czy umiejętność podejmowania decyzji,

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Leśniewska Aleksandra, Stosik Aneta

Podziel się