Wybrane elementy przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim

Taktyka sportowa, to celowy, racjonalny, ekonomiczny i planowy sposób prowadzenia walki uwzględniający poziom umiejętności i możliwości własnych oraz przeciwnika, teren i warunki walki, a także regulaminy i przepisy obowiązujące w danej dyscyplinie sportu.

Autor: Kijowski Andrzej

Przygotowanie taktyczne to wieloletni proces zdobywania, utrwalania i modyfikowania umiejętności taktycznych. Jego treść zależy od zaawansowania sportowego zawodnika (stażu treningowego) oraz specyfiki uprawianego sportu. Im dłużej sportowiec trenuje, tym wymiar przygotowania taktycznego i jego rola w uzyskiwaniu wysokich wyników są znaczniejsze (Sozański, 1999 s. 160).

Taktyka jest elementem przygotowania sportowca, którego opanowanie wymaga wielu lat treningu i udziału w zawodach. Zawodnik wypracowuje swój indywidualny styl walki oparty  na zdobytych doświadczeniach oraz wiedzy przekazanej przez trenera jak i czerpanej z innych źródeł w tym najnowszych osiągnięć naukowych w danym sporcie.

Dobrze przygotowany zawodnik pod względem taktycznym w czasie strzelania prowadzi walkę w sposób przemyślany co daje większe gwarancje sukcesu niż walka niezaplanowana (żywiołowa). Mistrzostwem jest moment gdy wszystkie swoje umiejętności jest w stanie zastosować w rzeczywistości startowej.

Jakie są rodzaje przygotowania taktycznego?

W sporcie kwalifikowanym nauczanie taktyki walki odbywa się podczas zajęć praktycznych ma których zawodnik rozwija umiejętności zastosowania wiedzy taktycznej w sytuacji startowej. Odbywa się to na treningu lub podczas strzelań kontrolnych. Zawodnik uczy się radzić sobie z sytuacjami destrukcyjnymi, które mogą go spotkać podczas walki sportowej.

Aby zajęcia praktyczne mogły być efektywne powinny być poprzedzone zdobywaniem wiedzy teoretycznej co w dużej mierze skróci czas przygotowania. Nauka taktyki strzelania nie może opierać się tylko na nauce na „własnych błędach”, musi być to wiedza przekazywana przez trenera, doświadczonych starszych strzelców a także wypływać z najnowszych zdobyczy nauki.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowano w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006.

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się