Trener jako lider

Najtrudniejsze w trenowaniu jest wybranie odpowiednich trenerów.

Kelly Fairweather

Wszystko należy upraszczać, jak tylko można. Ale nie bardziej.

Albert Einstein

Autor: Kurzawski Kazimierz

Czołowi trenerzy sportowi powinni być nie tylko ludźmi czynu, ale też ludźmi zdolnymi do myślenia – krytycznego myślenia. Nadzwyczajne procesy myślowe umożliwiają lepszą ocenę złożonego środowiska sportowego i dają zdolność błyskawicznej reakcji na pojawiające się problemy. Bez wątpienia dobrzy trenerzy stale wybiegają naprzód, przewidując i wyczuwając kierunki zmian, chodzi o wyczuwanie tego, co naprawdę się dzieje. Zadawanie właściwych pytań i przewidywanie trudności to ważny aspekt przywództwa. Trener musi to mieć.

Trener strzelectwa powinien być specjalistą, który poprzez właściwie zaplanowany, modyfikowany i realizowany proces treningowy doprowadzi sportowca do pełnego rozwoju osobowości i najwyższych osiągnięć sportowych.

Inteligencja trenerska jest to odrębny zestaw zdolności, które musi przejawiać dana osoba, nie jest zdolnością abstrakcyjnego myślenia i rozumowania, ale praktyczny typ krytycznego myślenia – polegający konkretnie na tym, jak dalece umiejętnie trener wykorzystuje dostępne informacje w myśleniu i działaniu.

Nigdy nie powinniśmy tracić z oczu prostego faktu, że trenerzy nie kierują swoimi zawodnikami za pomocą rąk – kierują nimi swoimi głowami. Zatem bez koniecznego poziomu zdolności poznawczych na strzelnicy trener ma małe szanse na sukces.

Inteligencja trenerska jest odrębnym zestawem zdolności, które determinują sukces w trzech najważniejszych kontekstach szkolenia: wykonywaniu zadań, pracy ze sportowcami i ocenie i przystosowaniu samego siebie.

Inteligencja trenerska składa się z zestawu spójnych, wzajemnie ze sobą powiązanych umiejętności, które stanowią podstawę racjonalnego zachowania szkoleniowego. W każdym aspekcie profesjonalnego podejmowania decyzji szkoleniowych wykorzystuje pewien zestaw czynności poznawczych. Wybitni trenerzy odznaczają się wysoką inteligencją przywódczą, która w dużej mierze determinuje ich sukcesy.

Wprawna, aktywna interpretacja i ocena spostrzeżeń, komunikatów, informacji nadaje kierunek w myśleniu i działaniu.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012,
ISBN 978-83-928836-9-2

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się