Rola coacha w pracy trenera sportowego

Autor: Seweryniak Tomasz

Zawód trenera sportowego jest jedną z profesji, w której niezwykle trudno jest wskazać czynniki warunkujące odniesienie sukcesu. Samo zdefiniowanie sukcesu jest niezmiernie złożonym zagadnieniem. Inaczej będzie go definiować trener pracujący w klubie z młodymi utalentowanymi zawodnikami, inaczej trener zawodnika Kadry Narodowej i jeszcze inaczej trener pracujący z amatorami. Z pewnością odniesienie sukcesu – bez względu na to jak go rozumiemy – może być  celem pracy trenera. Co prawda znajdziemy opinie, że zadaniem trenera jest pomoc zawodnikowi w osiąganiu przez niego sukcesu (Martens 2009), ale przecież możemy powiedzieć, że odniesienie sukcesu przez sportowca jest właśnie sukcesem do którego dąży trener. Gdy przyjmiemy założenie, że przyjęty cel działania (np. osiągnięcie sukcesu rozumianego jako określony wynik w sezonie) powinien wpływać na wybór środków i narzędzi jakimi posługujemy się w pracy, stanie się jasnym że będą się one znacząco różnić w zależności od tego jakie są cele.

Zawodem, który z powodu mnogości realizowanych zadań, osiągania wyników nie tylko w oparciu o pracę własną ale i innych ludzi czy konieczności silnej rywalizacji prowadzonej w zmiennym otoczeniu, jest w pewnych aspektach bardzo podobny do pracy trenera jest zawód menedżera. Dlatego, aby usprawniać pracę trenerów warto poszukiwać inspiracji w wiedzy dotyczącej determinant sukcesu w pracy menedżerów. Duża liczba publikacji dotyczących szeroko rozumianego coachingu oraz wzrastająca popularność jego wykorzystania w usprawnianiu pracy menedżerów skłania do zastanowienia co z tego może wynikać dla pracy trenerów sportowych.

1. Role wypełniane przez trenerów sportowych

Jedną z pierwszych przychodzących na myśl ról trenera jest rola menedżera. Na temat charakterystyki pracy menedżerów powstało wiele publikacji, proponujących czasem bardzo zróżnicowane koncepcje. Jedną z propozycji jest koncepcja triumwiratu ról zarządczych (Barabasz, Bełz 2010), w której wyróżnia się role przywódcy, menedżera i przedsiębiorcy. Odnosząc to do menedżerskiej roli trenera warto przede wszystkim skupić się na przykładowych zadaniach, które z pewnością odnajdziemy w treści pracy trenerów. Oczywiście specyfika sportu powoduje, że niektóre z nich takie jak na przykład „redefiniowanie domeny działania i modelu biznesowego” czy „poszukiwanie i promowanie zyskownych okazji”  będą realizowane rzadko, ale odnajdziemy tu również takie, które bez zastrzeżeń można zaliczyć do klasycznych zadań trenera („kontrola efektów i stymulowanie zachowań ludzi” czy „zmiana przekonań i postaw członków organizacji”).  

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012,
ISBN 978-83-928836-9-2

Autor: Seweryniak Tomasz

Podziel się