Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w konkurencjach strzelań do rzutków

Autor: Młodzianowski Robert

Dążąc w procesie szkoleniowym do coraz wyższego poziomu sportowego zawodników zmierzamy do osiągnięcia praktycznie doskonałości w posługiwaniu się techniką i taktyką strzelania. Tylko szkolenie oparte na kontroli oraz obserwacji zawodnika podczas walki sportowej i treningów umożliwia nam trenerom ocenę aktualnego stanu wyszkolenia technicznego i taktycznego zawodnika. Na tej podstawie możemy opracować plan korekt w przygotowaniu technicznym oraz ustalić strategię działania w zakresie przygotowania taktycznego. W ten sposób możemy wpłynąć na rozwój i zwiększenie potencjału możliwości sportowych zawodnika.

„Kontrola trenerska jest systematycznym działaniem na rzecz ustanowienia norm efektywności przy planowanych celach, porównywanie rzeczywistych rezultatów, ustalania odchyleń oraz podejmowania wszelkich kroków potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie zasoby sportowca były wykorzystane najskuteczniej i najsprawniej do osiągania założonych celów. Kluczowymi obszarami wyników kontroli są te elementy przygotowania sportowca i organizacji procesu szkolenia, które muszą skutecznie funkcjonować, aby sportowiec osiągnął sukces. Kontrola obejmuje wszystkie środki, które mają na celu pozyskanie informacji o zachowaniu sportowca w czasie jego zmagania się w walce sportowej łącznie z procesem myślenia” (Kurzawski K., Kijowski A. 2003).

Działania kontrolne obejmują:

  • Badanie sprawności specjalnej – ocena poziomu efektywności stosowanych umiejętności technicznych, taktycznych oraz specjalnej sprawności motorycznej.
  • Badanie sprawności ogólnej – ocena kondycyjnych (siła, szybkość, wytrzymałość) oraz koordynacyjnych (czas reakcji, orientacja przestrzenna) zdolności motorycznych oraz gibkości.
  • Badanie i analizę obciążeń treningowych i startowych, kontrola efektów po treningowych – monitoring procesu szkoleniowego.
  • Badanie zachowanie zawodnika podczas walki sportowej.

 

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 12, Wrocław, 2015,
ISBN 978-83-941103

Autor: Młodzianowski Robert

Podziel się