Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego

Autor: Kijowski Andrzej

Taktyka jest ważnym elementem przygotowania zawodnika, a jej znaczenie wzrasta wraz z zaawansowaniem i udziałem sportowca w zawodach coraz wyższej rangi.

Przygotowanie taktyczne można podzielić na przygotowanie teoretyczne i praktyczne. W artykule tym omówione zostaną głównie wybrane teoretyczne aspekty przygotowania taktycznego zawodnika specjalizującego się w strzelaniach z karabinu.

Przygotowanie teoretyczne to wyposażenie zawodnika w niezbędną wiedzę z zakresu przygotowania do zawodów jak i sposobów prowadzenia walki sportowej. Zajęcia teoretyczne z zakresu przygotowania taktycznego mają charakter ogólny i specjalny:

  • treści ogólne są często interdyscyplinarne czyli dotyczyć mogą wielu dyscyplin sportowych. Wymienić tutaj można między innymi sposoby spędzania czasu wolnego, higieny życia codziennego, sposobu odżywiania, sposobu przeprowadzania rozgrzewki przed startem, itp.,
  • treści specjalne są specyficzne dla danej dyscypliny sportowej i dotyczą głownie – umiejętności posługiwania się bronią i sprzętem pomocniczym, umiejętności strzelania w zmiennych warunkach atmosferycznych, dostosowanie do zaistniałej sytuacji, tempa i rytmu strzelania, itp.

Przygotowania taktyczne to proces długotrwały, to zdobywanie przez zawodnika doświadczenia praktycznego przez wieloletni udział w zawodach. Aby proces ten maksymalnie skrócić i jego przyswajanie nie polegało tylko na „nauce na własnych błędach” zawodnik powinien uzyskiwać wiedzę przekazywaną przez trenera jak również doświadczonych starszych kolegów.

Wiedza teoretyczna jaką zawodnik powinien posiąść w procesie szkolenia strzeleckiego zawarta jest w przedstawionej poniżej tematyce zajęć z zakresu przygotowania taktycznego (Kijowski, 2006):

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007).

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się