Wybrane elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania psychicznego stosowane w treningu zaawansowanych strzelców

Autor: Andrzej Kijowski

W treningu wybitnych strzelców coraz częściej kładzie się akcent na sferę psychiczną. Wysokie napięcie układu nerwowego, duże obciążenia fizyczne przy wykonywanej podczas treningu pracy statycznej, a przy tym konieczność precyzyjnego wykonania poszczególnych elementów technicznych przy podwyższonej koncentracji psychicznej to główne cechy charakteryzujące warunki rywalizacji w strzelaniach dokładnych oraz determinujące poziom osiągnięć sportowych.

W zawodach wysokiej rangi (Baranowski 1979) wygrywają przede wszystkim ci, którzy potrafią kierować swoimi czynnościami bez względu na negatywne działanie bodźców zewnętrznych (strzelnica, kibice, sędziowie) i wewnętrznych (stany emocjonalne, procesy myślowe). Dlatego tak ważną sprawą dla strzelca jest kontrola stanów emocjonalnych, możliwa poprzez nabycie zdolności osiągania stanu takiej koncentracji, która pozwala na wyparcie ze świadomości wszystkich elementów nie mających związku z procesem oddania poprawnego strzału i odizolowania się od zakłócających bodźców zewnętrznych.

W przygotowaniu psychicznym sportowca tkwią znaczne rezerwy, umożliwiające uzyskanie postępu wynikowego i wykazanie większej skuteczności startowej bez potrzeby zwiększania objętości treningowej.

Zawodnicy, którzy startują w zawodach (Prus 2003) powinni posiadać stan gotowości startowej. Stan ten charakteryzuje się:
  • optymalnym poziomem pobudzenia emocjonalnego,
  • jasnością myślenia,
  • oceną własnych możliwości,
  • brakiem lęku,
  • odpornością na działanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych,
  • wolą walki do końca o maksymalny rezultat.
Stan gotowości startowej kształtuje się za pomocą długotrwałego i systematycznego oddziaływania na psychikę zawodnika.
 

Co to jest dyspozycja startowa w strzelectwie?

W strzelectwie stan gotowości startowej charakteryzuje się umiejętnością strzelenia...

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 2, Wrocław, 2005,
ISBN 83-89829-12-6.

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się