Widowisko sportowe

Autor: Kurzawski Kazimierz

Tylko przy okazji igrzysk olimpijskich, ludzie mogą dowiedzieć się, że istnieje strzelectwo sportowe. Usunięcie konkurencji z programu igrzysk olimpijskich oznacza całkowite zapomnienie.

„Widowisko sportowe nie sprowadza się do oglądu czynności zawodników, lecz jest skomplikowanym splotem reguł gry, więzi społecznych między zawodnikami, trenerami, organizatorami, sędziami, widzami, oczekiwań rezultatów sportowych i oczekiwań wzajemnych uczestników widowiska, systemów wartości i skal wzajemnego oceniania się, przebiegu czynności sportowych i ich recepcji, liczby uczestników, ich kultury i nawyków zachowania” (Matusewicz 1990).

Należy pamiętać, tradycja i misja nie ma znaczenia. Tej dyscypliny, której nie ma w TV, co nie przynosi wymiernych korzyści materialnych, musi ustąpić miejsca innym. Należy dokładać starań i wysiłek mający stworzyć korzystny dla siebie klimat. Istnieje pilna potrzeba dostosowania warunków rozgrywania zawodów, aby spełniały one wymagania widowiska sportowego. Do nich można zaliczyć zmianę godzin rozgrywania konkurencji przystępnych dla potencjalnych widzów, poza godzinami nauki i pracy zawodowej, czyli godzin popołudniowych.

Mimo najlepszych chęci i zamiarów nie potrafimy dokonać zmian, stosownie do okoliczności w jakich przyszło działać.

Do elementów przedmiotowych widowiska sportowego należy zaliczyć:

  • reguły współzawodnictwa;
  • miejsce odbywania widowiska,
  • sprzęt sportowy i ubiór zawodników,
  • komentarz i muzyka towarzysząca występom zawodników.

Widowisko sportowe nie jest jedynie zjawiskiem estetycznym i społecznym, jest też, jako zjawisko medialne, elementem obrotu gospodarczego. Rywalizacja sportowa nie służy wyłącznie uzyskaniu określonego wyniku sportowego, ale także korzyściom majątkowym sportowców i organizacji sportowych.

Organizacja imprez sportowych przekształca się z działalności społecznej, amatorskiej i spontanicznej w zawodową. Przeprowadzenie imprezy sportowej staje się biznesem, co oznacza, że można na niej zarobić lub stracić.

Planowanie imprez sportowych należy rozpatrywać w perspektywie działalności rynkowej, ponieważ obejmuje wszystkie zasady planowania wykorzystywanego w działalności produkcyjnej i handlowej.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się