Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym

Autorzy: Cichomski Edmund

1. Wprowadzenie

Każda dyscyplina ma swoją specyfikę. Różni się od innych dyscyplin nie tylko rodzajem i charakterem ruchu ale również zupełnie innym podejściem pedagogicznym, psychologicznym oraz medyczno-biologicznym.

Mówiąc o podejściu pedagogicznym mamy na myśli:

 • odpowiednie planowanie programu treningowego (indywidualne dla każdego zawodnika)
 • optymalne planowanie mikro-,mezo- i makrocykli
 • poprawne metodycznie połączenie wysiłku i wypoczynku
 • zapobieganie znużeniu –organizacja czynnego i biernego wypoczynku

Przez podejście psychologiczne rozumiemy:

 • wprowadzenie specjalnych form relaksu celem eliminacji napięcia psychicznego zawodnika (hipnoza, trening autogenny, muzykoterapia oraz inne formy atrakcyjne dla zawodnika)
 • tworzenie optymalnego klimatu, warunków i stosunków interpersonalnych w zespole
 • odpowiednia współpraca między trenerem, lekarzem, psychologiem i terapeutą celem wykształcenia odpowiedniej odporności psychicznej u zawodnika.

Podejście medyczno-biologiczne polega na:

 • otoczeniu zawodnika odpowiednią opieką zdrowotną (lekarz, fizjoterapeuta, przychodnia sportowo-lekarska)
 • przygotowanie optymalnej diety na poszczególne okresy treningowe i startowe
 • wykorzystanie dostępnych preparatów o wysokiej wartości odżywczej, środków wzmacniających i witamin (lekarz, dietetyk)
 • zastosowanie metod z zakresu medycyny fizykalnej
 • utworzenie banku informacji o aktualnym stanie funkcjonalnym organizmu sportowca (ścisła współpraca trenera, lekarza, fizjoterapeuty i psychologa)

Strzelectwo sportowe jest dyscypliną, gdzie istotny wpływ na końcowy rezultat sportowy ma każdy najdrobniejszy szczegół (trening, bierny i czynny wypoczynek, sen, uregulowana praca lub nauka w szkole, odpowiednia odnowa biologiczna).

Autor jest fizjoterapeutą kadry narodowej PZSS.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowano w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006.

Autor: Cichomski Edmund

Podziel się