Organizacja naboru na przykładzie sekcji strzeleckiej WKS „Śląsk” we Wrocławiu

Autorzy: Łysiak Monika, Filipkowski Sławomir

Bardzo wysoki i intensywny rozwój sportu we współczesnym świecie, silna konkurencja na arenie międzynarodowej wymaga stałego doskonalenia się zarówno zawodnika jak i trenera.

Coraz większą uwagę należy poświęcić doskonaleniu systemu szkolenia, gdzie ważną rolę odgrywa system naboru młodych adeptów strzelectwa sportowego.

We współczesnym sporcie dzieci i młodzieży często gubione są proporcje pomiędzy potrzebami i możliwościami rozwojowymi, a celem jest dążenie do maksymalnego wyniku sportowego.

Bardzo często w procesie szkolenia sportowego dzieci zapominamy o proporcjach pomiędzy etapem szkolenia wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalistycznego. Być może powodem tego są instytucje społeczne (stowarzyszenia) będące podstawowym elementem systemu polskiego sportu. System współzawodnictwa dzieci i młodzieży wymaga, aby zawodnik w wieku młodzika (14-15 lat) potrafił strzelać wszystkie konkurencje w swoim rodzaju broni. Tak, więc powstaje pytanie: kiedy należy rozpocząć szkolenie dzieci, jaki czas jest potrzebny, aby nauczyć zawodnika prawidłowych postaw strzeleckich.

Wraz z rosnącym poziomem sportu wyczynowego większą uwagę poświęca się doskonaleniu systemu szkolenia. Tak, więc dążąc do osiągnięcia wysokich wyników, przystosowujemy organizm dzieci do budowania określonego modelu umiejętności ruchowych danej specjalizacji. Dążymy do zbudowania takiego modelu treningu, który dałby najlepsze efekty.

Początkowe efekty wzrostu poziomu umiejętności – wyniku sportowego osiągamy stosunkowo szybko i łatwo. Znacznie trudniej jest kierować dalszym szkoleniem treningowym, tak, aby uzyskać optymalny model mistrzostwa sportowego.

Musimy jednak pamiętać, że „... sukcesy uzyskiwane w wieku dziecięcym lub młodzieżowym nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w wieku dojrzałym” (Pilicz 1997).

Organizacja naboru

Z wielu obserwacji wynika, iż najlepszym sposobem organizowania naboru jest współpraca między Klubem a Szkolnym Związkiem Sportowym i bezpośrednio ze Szkołą. Mamy wtedy szeroki obraz dzieci w danym roczniku. Umożliwia nam to przeprowadzenie dużej selekcji i wyboru „najzdolniejszych” jednostek, które w późniejszej perspektywie mogłyby osiągnąć poziom mistrzostwa sportowego.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowano w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 3, Wrocław, 2006.

Autor: Łysiak Monika, Filpkowski Sławomir

Podziel się