Komunikacja – jak „trafić” do drugiej osoby?

Autorzy: Kulmatycki Wojciech

Komunikacja międzyludzka to proces, w którym wysyłamy i odbieramy komunikaty oraz informacje w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą lub osobami. Aby komunikat był poprawny (zrozumiany), tak trzeba go zaszyfrować i nadać, aby był zgodny z intencjami nadawcy i zrozumiały dla odbiorcy.  Ważne jest to, aby odbiorca skupił swoją uwagę, na sensie przekazu od nadawcy, tak aby zrozumiał sens przekazu nadawcy.

Związek języka z poznaniem dobrze przedstawiają także następujące słowa: „Każdy mówi w taki sposób, w jaki myśli, i myśli w taki sposób, w jaki mówi” (M. Golka, 2008 za: J. G. Herderem, W. Humboldtem).

Z przeprowadzonych badań dotyczących jakości przepływu informacji stwierdzono, że 55% to mowa ciała, 38% brzmienie głosu i 7% słowa, co obrazuje poniższy wykres kołowy.

W komunikacji międzyludzkiej trzeba pamietać o podstawowych zasadach.

  • instrukcje muszą być jasne i proste
  • komunikaty powinny być zwięzłe w swej formie, dopasowane do poziomu intelektualnego odbiorcy
  • nauczuciel powinien zwracać szczególną uwagę na komunikaty zwotne (starać się zrozumieć wszystkie otrzymane komunikaty zwrotne)
  • nauczyciel, to osoba cierpliwa, wnikliwa, dobry obserwator, człowiek otwarty i wyrozumiały

W komunikacji międzyludzkiej możemy wyróżnić dwa style: werbalny i niewerbalny. Pierwszy – werbalny, w którym stosujemy słowa, które sformułowane są w przekazy. Komunikacja werbalna, to komunikacja oparta na słowie. Komunikat, który chcemy przekazać zawarty jest w szeregu słów, których używamy. Jeżeli mówimy, warto zwrócić uwaga na ton głosu, rytm mowy, czy też na szybkość wypowiadanych słów. W czasie ważnych wypowiedzi można zawiesić głos na jednym lub dwóch słowach celem podkreślenia ich ważności. Sposób, w jaki wypowiadamy słowa bądź zdania musi przykuć uwagę naszego rozmówcy lub słuchacza. Jednym z podstawowych narzędzi podczas trudnych sytuacji komunikacyjnych (a taką jest nauka nowego elementu ruchowego) jest dobre słuchanie...

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 13, Wrocław, 2016,
ISBN 978-83-941103-1-4

Autor: Kulmatycki Wojciech

Podziel się