Planowanie procesu szkolenia. Tworzenie rocznego cyklu szkolenia w strzelectwie sportowym

Autor: Kijowski Andrzej

W praktyce sportu stale poszukuje się najlepszych rozwiązań procesu treningowego. W planowaniu treningu optymalizacja dotyczy określenia struktur czasowych, wielkości obciążeń, wykorzystania metod, form i środków treningowych.

Zanim powstanie plan treningowy, który zawodnik będzie mógł zrealizować, trener musi wykonać wiele czynności niezbędnych do stworzenia takiego planu. Wymaga to od niego pracy koncepcyjnej, uwzględnienia stanu rozwoju zawodnika i konkurencji strzeleckiej, własnych możliwości do realizacji planu, wyznaczenia zadań szkoleniowych, skonstruowania kalendarza imprez oraz wyznaczenia warunków i parametrów pracy.

Aby można było zacząć tworzenie planów szkoleniowych należy najpierw poznać specyfikę swojej dyscypliny sportowej, mechanizmy walki sportowej co umożliwia przewidywanie sytuacji występujących podczas współzawodnictwa. Trzeba również poznać charakterystykę i wyjściowy poziom cech zawodnika, dla którego tworzony jest plan. Każdy organizm ma inne właściwości i inaczej reaguje na obciążenia. Bezkrytyczne realizowanie planu bez uwzględnienia indywidualizacji szkolenia oraz kontrolowania i analizy skutków jakie wywołuje trening przyczynia się często do braku planowanych sukcesów.

1. Charakterystyka strzelectwa sportowego

Wysiłki jakie spotyka się w strzelectwie są o  małej intensywności, określone jako wysiłki statyczne (utrzymanie ciężaru). Mieszczą się one w I strefie przemian energetycznych (wysiłki tlenowe).

Zawodnicy z klasą sportową MM podczas zawodów osiągają średnie wartości tętna HR 97 ud./min.

U zawodników klasy MK tętno jest o 8 uderzeń wyższe a u zawodników klasy II wynosi już 121 ud./min. Stwierdzono dużą zależność częstości tętna od poziomu prezentowanego przez zawodników (Gesse, 1992). Wysokie wyniki u kwalifikowanych zawodników przy niskim tętnie spowodowane są nie tylko mniejszymi emocjami lecz także odpowiednią techniką, rutyną i stażem zawodniczym.

Zawodnicy strzelectwa posiadają niższe średnie wartości tętna w czasie pracy niż zawodnicy innych dyscyplin (ryc. 1).

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 9, Wrocław, 2012,
ISBN 978-83-928836-9-2

Autor: Kijowski Andrzej

Podziel się