Praktyczne aspekty projektowania systemów treningowych

Autor: Kosendiak Jan

Przystępując do projektowania systemu treningowego należy się upewnić, czy posiadamy wszystkie dane niezbędne dla procesu projektowania. Projekt niepełny jest projektem złym. Nawet drobne niedociągnięcia, niepotrzebne uproszczenia czy niedostatek informacji może doprowadzić do tego, że efekt finalny w postaci projektu może okazać się nieprzydatny w praktyce.

1. Polityka startowa

Podstawą każdego projektu powinien być plan startów dla danego sportowca opracowany w oparciu o oficjalny kalendarz zwodów opublikowany przez związek sportowy. Różnica pomiędzy kalendarzem, a planem zawodów jest taka, ze kalendarz zawodów zawiera wszelkie możliwe imprezy sportowe organizowane przez związki sportowe w danej dyscyplinie sportu (Polskie Związki, Okręgowe Związki …), a plan zawodów uwzględnia jedynie te starty, w których przewidujemy udział naszego podopiecznego. Przyjmuje się założenie, że kalendarz ogólnopolski przewiduje też terminy i miejsca startów międzynarodowych. Układając plan startów, tworzymy swojego rodzaju politykę startową, której cele wyznaczą cele strategiczne i operacyjne cyklu treningowego. Przyjęta polityka startowa wyznacza od razu rodzaj makrocyklu: makrocykl roczny z jednym okresem startowym, makrocykl z dwoma okresami startowymi, ewentualnie makrocykl półroczny, bądź specjalny.

Tworząc plan startów należy przestrzegać następujących zasad:

 • Najpierw planujemy starty główne a później starty uzupełniające.
 • Liczba i rozmieszczenie w kalendarzu startów głównych wyznacza rodzaj makrocyklu.
 • Liczba startów głównych nie może być zbyt duża, zależy ona od poziomu sportowego zawodnika, jego wieku i stażu treningowego.
 • Planując starty w zawodach należy przewidzieć wszelkie aspekty udziału w zawodach takie jak:
  • ­ Konieczność udziału (np. start jest warunkiem zakwalifikowania się do zawodów wyższego szczebla)
  • ­ Spodziewany poziom sportowy (skład uczestników zawodów).
  • ­ Aspekty logistyczne (konieczność dalekich przelotów, podróży, problemy klimatyczne itp.)
  • ­ Inne aspekty (możliwość uzyskania dobrego wyniki, możliwość promocji w mediach, wysokość nagród itp.)
 • Należy dokładnie określić rolę i cele w każdym starcie (zarówno w zawodach głównych jak i w innych startach.
 • Szczególnie należy rozważyć celowość startów w zawodach towarzyskich lub pokazowych.
 • Niektóre starty mogą być zaplanowane pod koniec okresu przygotowawczego, ale zawsze muszą to być starty kontrolne, realizujące obciążenia treningowe o charakterze specjalnym.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Kosendiak Jan

Podziel się