Współdziałanie międzyorganizacyjne - moda czy konieczność?

Autor: Stosik Aneta

Współczesny rynek, w obliczu wysokiej zmienności otoczenia, kreuję niestandardowe rozwiązania w celu budowania wysokiej pozycji konkurencyjnej. Takim kierunkiem widocznych zmian jest budowanie sieci relacji międzyorganizacyjnej oraz powstawanie różnego typu współpracy w celu osiągania wyższych rezultatów funkcjonowania. Wraz z rozwojem gospodarek i zmiany filozofii prowadzenia biznesu przekształceniu uległy sposoby działalności na rynku. Pojawiła się koncepcja współpracy jako alternatywa dla rywalizacji. Ewolucji uległy również same formy współpracy – od kooperacji dwustronnej po układy wielostronne w postaci sieci i szeroko rozumiane konsorcja i alianse. To właśnie zdolność działania w licznych sieciach współpracy umożliwia zwinność przedsiębiorstwa i świadczy o elastyczności, która w zarządzaniu traktowana jest jako warunek utrzymania zdolności do tworzenia potencjału konkurencyjności organizacji. Warunkiem sprawności organizacyjnej współczesnego przedsiębiorstwa jest nastawienie firmy na silną integrację z konkurencją, co wydaje się paradoksem, ale stanowi źródło kreowania przewag poprzez budowanie efektów synergicznych. Współpraca między firmami „stanowi współcześnie logiczną reakcję na dynamikę otoczenia, która narzuca przedsiębiorstwom udział w dwóch konkurencyjnych wyścigach: o rynek światowy i o przyszłość”[1]. Budowanie sieci relacji i współpraca w ich obrębie stanowią konsekwencję działania w gospodarce opartej na wiedzy, gdzie w stopniu większym niż kiedykolwiek przedtem wiele umiejętności i zasobów niezbędnych do sukcesu znajduje się poza jej granicami i poza bezpośrednią kontrolą firm[2]. Można zadawać zatem pytania: czy zaawansowana współprac między organizacjami jest kwestią mody współczesnego rynku czy staje się koniecznością w obliczu oczekiwań różnych interesariuszy?

 


[1] A. Pietruszka – Ortyl, Współpraca międzyorganizacyjna z perspektywy nauk o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 112, Seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce, 2017, str. 11,

[2] Y.L. Doz, G. Hamel, Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Strategiczne partnerstwo – wspólny kurs na sukces, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006, s. 7.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017,
ISBN 978-83-941103-2-1

Autor: Stosik Aneta

Podziel się