Udział kobiet w sporcie wyczynowym i związane z tym stereotypy

Autor: Komar Beata

Sport wyczynowy to miejsce dla wąskiej grupy ludzi. Najwyższe szczyty zdobywa niewielu. Kobiety nie są wyjątkiem. Są inteligentne, pragną sukcesu, mają bardzo dużą motywację i wolę walki. Nie chcą być dobre, chcą być najlepsze [Godlewski].

Mimo wielu przeciwności kobiety wywalczyły dostęp do uprawiania wszystkich dyscyplin sportu. Stało się tak na przełomie XX i XXI wieku. W tym okresie światowy sport zdominowały dwa nurty. Jednym z nich jest jego profesjonalizacja, a drugim wywalczony przez kobiety dostęp do uprawiania wszystkich dyscyplin sportu. Żaden z tych dwóch kierunków nie odpowiada ideom jakie głosili i realizowali w praktyce pod koniec XIX stulecia twórcy nowożytnego olimpizmu [Socha T., 2002]. Na uwagę zasługuje niezwykłe zjawisko jakim jest fakt, iż do udziału w pierwszych igrzyskach olimpijskich ery nowożytnej w 1896 roku kobiet nie dopuszczono.

Prezydent pierwszego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Pierre de Coubertaine, jak wspomniano wyżej, nie przewidywał udziału w sporcie zawodowców i kobiet, zwłaszcza w igrzyskach. Fakt, że pojawiły się w Igrzyskach II Olimpiady w Paryżu był rezultatem przypadku. Podobna sytuacja powtórzyła się podczas Igrzysk III Olimpiady w Saint Louis w 1904 roku.

Jak podaje Teresa Socha w swojej książce „Sport kobiet”, dopiero udział kobiet w kolejnych igrzyskach w Londynie i Sztokholmie można uznać za efekt ich celowych dążeń. 1908 rok, Londyn to czas kiedy Polska nie istniała jako państwo.

Kobieta w dziesięcioosobowej ekipie strzeleckiej reprezentacji Polski pojawiła się w Meksyku, w 1968 roku. Była nią Eulalia Rolińska. W tym czasie w Igrzyskach wzięło udział 780 kobiet. Dla porównania, mężczyzn startowało 4750. Znicz zapaliła lekkoatletka, Norma Enriqueta Brasilio de Sotelo. Cztery lata później, podczas ceremonii otwarcia przyrzeczenie padło z ust kobiety. W tym samym roku, 1972 w Monachium polska ekipa strzelecka liczyła już 13 osób, a w niej jedna kobieta i znów była nią Eulalia Rolińska [www.olimpijski.pl/pl/pages/display/5].

Igrzyska w Montrealu w 1976 roku otworzyła Elżbieta II. Proporcje uczestnictwa kobiet i mężczyzn to 1247 do 4871. Seul 1988 roku przynosi udział Doroty Bidołach w pistolecie. Inaczej rzecz się ma podczas kolejnych Igrzysk, które odbyły się w Barcelonie w 1992 roku. W dwunastoosobowej ekipie strzelców startuje pięć kobiet. Są nimi Dorota Chytrowska-Mika, startująca w konkurencji skeet wraz z mężczyznami, Renata Mauer, Mirosława Sagun, Julita Macur i Małgorzata Książkiewicz, której w udziale przypadł brązowy medal w trzech postawach [www.olimpijski.pl/pl/pages/display/5].

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Komar Beata

Podziel się