Analiza wybranych czynników wpływających na rozwój talentów sportowych

Autor: Seweryniak Tomasz

Sport jest obszarem, który w odróżnieniu od biznesu, dostrzegł znaczenie pozyskiwania i szczególnego traktowania jednostek utalentowanych, już bardzo dawno bo w latach 60 dwudziestego stulecia. Konieczność pozyskiwania zawodników o jak największej skali talentu jest tu kwestią poza dyskusją. Potwierdzenie tej tezy można znaleźć na przykład w dyskusji na temat talentu sportowego opublikowanej w „Sporcie Wyczynowym” (2008, nr 4-6). Znajdziemy również wiele publikacji traktujących o podejściu do rekrutacji sportowców uwzględniających strukturę tego procesu a także narzędzia i techniki o niezmiernie zróżnicowanych charakterze, związanym w dużym stopniu ze specyfiką dyscyplin (Żak, Klocek 2007). Mniej uwagi poświęcono z pewnością procesowi rozwoju jednostek utalentowanych, co znajduje bardzo silne odzwierciedlenie z literaturze dotyczącej rozwoju talentów w obszarze biznesu (Pocztowski 2008, Morawski 2009). Uwzględniając fakt, że czynnie uprawia sport bardzo mały odsetek Polaków, wyszukanie jednostki o ponadprzeciętnym poziomie uzdolnień w danej dyscyplinie sportu jest zadaniem bardzo trudnym, a jeśli już ono nastąpi nie można pozwolić, aby talent został zmarnowany na skutek błędów popełnionych w procesie treningowym. Właśnie z tego wynika zainteresowanie autora czynnikami znacząco wpływającymi na dynamikę i kierunek rozwoju jednostek utalentowanych. Czynniki te według autora wykraczają daleko poza realizowany program treningu i startów, pozostającymi wszelako podstawą procesów rozwoju talentów sportowych.

Materiał artykułu jest w dużym stopniu oparty o badania empiryczne, które objęły zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w sportach zespołowych i indywidualnych. Materiał zbierano wiosną roku 2013 na drodze wywiadów bezpośrednich ze sportowcami oraz analizie źródeł dokumentujących przebieg ich kariery (doniesienia medialne, wywiady, książki biograficzne). W badaniach podjęto próbę określenia czynników ważnych w rozwoju utalentowanych sportowców oraz weryfikacji wybranych z nich na materiale empirycznym w celu wskazania działań sprzyjających optymalnemu rozwojowi.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013,
ISBN 978-83-928836-2-3

Autor: Seweryniak Tomasz

Podziel się