Czynności zawodowe trenera

Trener odpowiada za zwycięstwa, przede wszystkim jednak za niepowodzenia swoich sportowców.

Autor: Kurzawski Kazimierz

Zawód trenerski jest stawiany w rzędzie najbardziej trudnych i złożonych profesji. Wymaga wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, dużej kultury osobistej, zdolności do podejmowania odważnych działań, oryginalności w rozwiązywaniu problemów procesu szkoleniowego, umiejętności kierowniczych i wielu innych wartości.

Trener jest pedagogiem, który opierając się na humanistycznych treściach wychowania, kształcenia i etyki swego zawodu przygotowuje sportowca do życia w społeczeństwie oraz do osiągania sukcesów na miarę jego możliwości” (Naglak 1994).

Czynności zawodowe trenera to części składowe przedsięwzięć związanych z realizacją procesu szkoleniowego; m.in.: opracowanie programu i planu działania, przygotowanie środków niezbędnych do przeprowadzenia procesu szkoleniowego itd.

Kierowanie treningiem jest zawsze procesem, którego istotną cechą jest rozwiązywanie sytuacji decyzyjnych powstających podczas dokonywania świadomych wyborów celów i realizowania zadań wychowawczych, szkoleniowych i organizatorskich (Naglak 1994).

Funkcje kierownicze trenera to: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Do umiejętności kierowniczych trenera można zaliczyć: planowanie celów i zadań kariery sportowej, organizowanie struktur statycznych, dynamicznych, operacyjnych, rozpoznanie potrzeb i zasad motywowania, doboru środków treningowych, kontrolowanie zdrowia i efektów treningowych.

Trener który jest kierownikiem procesu szkoleniowego, powinny cechować: inteligencja, wiedza, doświadczenie, odpowiedzialność oraz zdolności organizacyjne.

Kierowanie procesem treningowym sportowca rozpoczyna się z chwilą wyraźnego ujawnienia się jego nieprzeciętnych uzdolnień do konkretnego rodzaju konkurencji strzeleckich. Pewność w tym względzie uzyskujemy wtedy, gdy sportowiec osiąga dojrzałość fizyczną, psychiczną i również społeczną. Do najistotniejszych funkcji kierowania w sporcie zalicza się formułowanie celów kariery sportowca i zadań w zakresie doskonalenia cech istotnie przyczyniających się do osiągania celów oraz warunków ich realizacji.

Większość współczesnych organizacji sportowych funkcjonuje w zmiennym otoczeniu. Zmiany w nim zachodzące tworzą nowe relacje organizacji sportowej z otoczeniem, wymuszając nowe rozwiązania wewnętrzne. Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów sportowych wymaga głębokich przemian w świadomości między innymi trenerów.

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013,
ISBN 978-83-928836-2-3

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się