Sędziowskie ABC…

Autor: Krauz Rafał

Informacje ogólne

Zgodnie z definicją sędzia to funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności. W sporcie sędzia to osoba, która powinna nie tylko znać i stosować reguły gry w określonych dyscyplinach, ale także winna być bezstronna. To najważniejsza cecha sędziego, który w dużym stopniu odpowiada za nastroje w trakcie i po rywalizacji. Dlatego tak ważne jest, żeby nie popełnił żadnego błędu. O stanowisku sędziego marzy wielu młodych sportowców.

Osobowość sędziego i cechy od niego wymagane

Sędzia sportowy powinien być silny psychicznie, nie bać się wydawać często kontrowersyjnych (ale zawsze rzetelnych) decyzji. Nie powinien dawać się zastraszyć kibicom czy zawodnikom. Najważniejsze jest, aby była to osoba nieskłonna do korupcji. W niektórych dyscyplinach zdarzało się, że sędziowie przyjmowali korzyści majątkowe, decydując o wyniku rozgrywek, a przecież najważniejsza w sporcie jest uczciwa rywalizacja.

Ważne jest przygotowanie kondycyjne, ponieważ w grach takich jak piłka nożna, koszykówka czy piłka ręczna sędzia musi być zawsze w miejscu akcji, aby móc bezspornie podjąć decyzję o wyniku.

Niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie sędzia pracuje (gry zespołowe czy sporty indywidualne), jego funkcja cieszy się uznaniem i prestiżem wówczas, gdy wykonywana jest uczciwie, rzetelnie i bezstronnie. Tylko taki sędzia może liczyć na szacunek zawodników i kibiców.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 15, Wrocław, 2018,
ISBN 978-83-941103-3-8

Autor: Krauz Rafał

Podziel się