Coaching osobisty jako metoda wspierania rozwoju zawodników w procesie ich samodoskonalenia

Autor: Stosik Aneta, Leśniewska Aleksandra

Sukces sportowy zawodnika zależy od bardzo wielu czynników. Ich długą listę otwierają te najbardziej istotne jak przygotowanie kondycyjne, specjalistyczne, poprzez odpowiedni cykl treningowy, odpowiednio wyszkolony sztab trenerski czy także posiadane zasoby klubu sportowego, aż po uwarunkowania psychiczne zawodnika i jego zdolności intelektualne czy predyspozycje osobowościowe. Nie sposób nadać rangi wymienionym i tym niewymienionym czynnikom warunkującym powodzenie w sporcie, ale z całą pewnością należy podkreślić istotność kompetencji własnych, indywidualnych zawodnika, od których rozpoczyna się budowanie sylwetki mistrza sportowego i które go w najważniejszych momentach rywalizacji sportowej klasyfikują pośród innych sportowców.

Do istotnych kompetencji psychicznych osób uprawiających sport zaliczyć można zdolności intelektualne i twórcze w rozwiązywaniu sytuacji nietypowych, myślenie, umiejętność obiektywnej i adekwatnej oceny siebie i swoich działań, umiejętność wyznaczania sobie celów, zarządzanie własnym czasem, automotywacja, umiejętność zarządzania emocjami czy również cechy takie jak odporność na stres, odwaga, wytrwałość, cierpliwość czy waleczność.

Sportowiec w oczywisty sposób wykorzystuje swoje ciało jako narzędzie do osiągania określonych celów sportowych, ale w znacznej mierze tym, co pobudza go do działania i stanowi siłę napędową jego dokonań, jest umysł zawodnika, to w jaki sposób myśli, jakie ma potrzeby i jaki ma poziom motywacji do działania (Sahaj 2002, Domagalik 2003). W przygotowaniu mentalnym zawodników najczęściej bierze udział psycholog, który wyznacza sesję treningów mentalnych ukierunkowanych na doskonalenie takich obszarów jak kierowanie stresem, rozwiązywanie problemów, wizualizacja sukcesu sportowego, budowanie pewności siebie czy wzmacnianie automotywacji, jednak niejednokrotnie w mniej zasobnych klubach sportowych etat psychologa sportowego nie występuje.

Rola trenera we współczesnych niekomercyjnych i  mniejszych klubach sportowych jest rolą, która wypełniona jest wieloma zadaniami, częstokroć wykraczającymi poza zadania treningowe. Pełnienie funkcji menedżera klubu czy zespołu, kierownika wyjazdu, niejednokrotnie organizatora imprez czy łącznika między władzami klubu a sportowcami (Stosik 2007) nie jest już zaskoczeniem i stanowi często pewną konieczność zaspokojenia potrzeb, które w naturalny sposób powstają w procesie treningu sportowego i prowadzenia grupy sportowej.  Wspomniane powyżej czynniki psychiczne wpływające na sukces sportowy mogą stanowić przedmiot pracy również dla trenerów sportowych, których rola w sporcie wyewoluowała i którzy coraz częściej pełnią funkcję także coachów.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013,
ISBN 978-83-928836-2-3

Autor: Stosik Aneta, Lesniewska Aleksandra

Podziel się