Trener(ka) z krwi i kości

Traktuj ludzi tak, jakby byli tym, czym powinni być, a pomożesz im stać się tym, czym mogą być

Johann Wolfgang von Goethe

Autor: Kurzawski Kazimierz

Na przestrzeni czasu świadome i silne dowodzenie sportowcami miało decydujący wpływ na rozwój sportu. Przytomni i trzeźwo myślący trenerzy i trenerki są bardzo potrzebni. Przywództwo trenera to nie praca, zadanie, rola czy poziom, jaki osiągniemy na szczeblach sportowej drabiny. Przywództwo trenera jest powołaniem powodującym pozytywne zmiany w sporcie.

Całkowity brak zaufania, zamykanie się we własnej twierdzy i źle pojmowane współzawodnictwo – wszystko to są skutki uboczne braku ukierunkowania na czynniki, które mogłyby podtrzymywać sukces. Nastawienie musi zostać rozszerzone i sformułowane w sposób: sportowcy + trenerzy + sprzęt + otoczenie + wyniki = trwały sukces. Świadomi szkoleniowcy i ukierunkowane zespoły mają wielka wartość. Dobrzy trenerzy są nastawieni na rezultaty, ale świetni trenerzy są ukierunkowani zarówno na sportowców, jak i na wyniki sportowe. Trenerzy wiedzą, że jeśli ciężko pracują, zdobywają szacunek tych, którzy współpracują z nimi. Trenerzy zachowują dużą czujność, wobec samych siebie i motywów napędzających ich działania, wobec sportowców, których prowadzą, i wobec organizacji w której pracują, wobec środowiska, w którym działa ta organizacja.

      Cele sportowe są ważne, ale to docieranie do nich powinno być głównym źródłem radości. Cały sens zawiera się w szkoleniu. Osiągnięcie celu jest tylko niewielką częścią trenerskiego zwycięstwa. Trzeba sprawić, żeby każdy dzień treningu był wartościowy, ponieważ większość czasu spędzamy, właśnie na treningu. Trener ma tyle lat, na ile się czuje. Nigdy nie jest zbyt stary, by zacząć coś nowego. Już samo podjęcie nowych wyzwań może sprawić, dłużej zachowa zdrowie i zapobiegnie fizycznemu, duchowemu, umysłowemu i psychicznemu osłabieniu. Trener powinien robić to, co musi, nawet jeśli w danym momencie nie jest to najbardziej upragnione działanie. Należy zawsze mieć świadomość tego, na czym należy się skupić – pozwoli to z łatwością określić cele szkoleniowe, o ile wie dokąd zmierza i wtedy nie zgubi się w przeciętności.

 Skuteczni trenerzy zyskują szacunek i zaufanie swoich sportowców każdego dnia. Rozumieją, że przygotowanie właściwej mieszanki pracowitości, uczciwości, partnerstwa i afirmacji wymaga czasu, w długim przedziale czasowym jest czymś zapewniającym skuteczny sukces. Uczciwość w szkoleniu oznacza zachowanie się w sposób, którego wymaga się od innych. Sportowcy są bardziej skłonni okazywać trenerom zaufanie i szacunek, kiedy oni zachowują się zgodnie z tym co mówią. Pochwała jest najlepszym sposobem pokazania sportowcom, że ich praca jest doceniana. Sportowcy zaczynają myśleć samodzielnie, kiedy przestaje się ich w tym zastępować.

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 11, Wrocław, 2014,
ISBN 978-83-928836-6-1

Ponieważ ciekawość stanowi początek każdego prawdziwego uczenia się, trener musi wykorzystywać swoją ciekawość jako środek samomotywacyjny w poszukiwaniu wiedzy

James Counsilman

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się