Podsumowanie zagadnień związanych z opieką medyczną nad Kadrą Narodową w strzelectwie sportowym w latach 2005-2008

Autor: Monika Skrzypiec-Spring, Adam Spring

Program opieki lekarskiej nad zawodnikami Kadry Narodowej Seniorów w latach
2005-2008 obejmował:

 1. Coroczne, dwukrotne (wiosna i jesień) badania lekarskie wielospecjalistyczne połączone z badaniami diagnostyczno-biochemicznymi w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie.
 2. Badania audiologiczne wykonywane w latach 2005-2006 w ośrodku „DOLMED” we Wrocławiu oraz w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu
  w roku 2007; miejsce badań audiologicznych w roku 2008 nie zostało jeszcze ustalone.
 3. Badania lekarskie podmiotowe i przedmiotowe wszystkich zawodników Kadry Narodowej Seniorów wykonywane każdorazowo podczas zgrupowań i konsultacji szkoleniowych.
 4. Dodatkowe badania i konsultacje w:
 • w Klinice Laryngologii i Klinice Reumatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu połączone z odpowiednimi zabiegami profilaktyczno-terapeutycznymi w roku 2005,
 • w Klinice Neurologii i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 2006,
 • w Klinice Ortopedii i Chirurgii Urazowej Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, Klinice Kardiologii we Wrocławiu oraz w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie w latach 2007-2008.
 1. Obóz rehabilitacyjny dla zawodników Kadry Olimpijskiej w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale w roku 2007.
 2. Całodobową opiekę lekarską podczas zgrupowań w:
 • w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu i w Zakopanem w roku 2005,
 • w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku, Zakopanem i Szczyrku w roku 2006,
 • w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem, Szczyrku i w Spale w roku 2007,
 • w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku w roku 2008.
 1. Opiekę lekarską w trakcie wyznaczonych konsultacji szkoleniowych i zawodów zgodnie z kalendarzem zamierzeń szkoleniowych.
 2. Pomoc w uzyskiwaniu wyłączeń terapeutycznych (tue).
 3. Szkolenia antydopingowe.
 4. Szkolenia z zakresu dietetyki.
 5. Całodobową możliwość konsultacji telefonicznych z lekarzem kadry narodowej.
 6. Suplementację witamin, mikro- i makroelementów oraz odżywek.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 5, Wrocław, 2005,
ISBN 83-89829-06-01

Autor: Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam

Podziel się