Czynności zawodowe trenera w opinii sportowców i szkoleniowców

 

Autor: Tadeusz Baranowski

Sukces sportowy nie jest wyłącznie efektem sprawności mięśni. Rodzi się i rozwija tam, gdzie współpracują ze sobą, mądry i o nieprzeciętnej osobowości uzdolniony sportowiec i dobrze wykształcony trener (Naglak 1999).

Osiągnięcie sukcesu w sporcie nie byłoby możliwe bez wysokich wyników uzyskiwanych przez zawodników. Potrzeba ciągłego podnoszenia poziomu swoich wyników zmusza do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań i metod treningowych, włącznie z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki.

Proces treningowy uzależniony jest od wielu czynników. Na sukces pracuje wiele osób, wśród których najważniejszą postacią jest trener. Do niedawna trener postrzegany był jako osoba organizująca oraz prowadząca treningi. Tym czasem coraz częściej trener i jego praca stanowią przedmiot badań wielu dyscyplin nauki. Dąży się do coraz trafniejszej selekcji do tego zawodu, dokonuje się ciągła ewolucja procesu kształcenia kadr instruktorskich i trenerskich, rodzą się nowe formy doskonalenia zawodowego, mówi się jednocześnie o potrzebie pedagogizacji tego zawodu i przygotowania psychologicznego, bada się status społeczny i status zawodowy trenera, poszukuje się coraz to nowych udoskonaleń warsztatu pracy trenera, dążąc do uczynienia go jak najbardziej twórczym (Żukowski 1989).

„Trener jest pedagogiem, który opierając się na humanistycznych treściach wychowania, kształcenia i etyki swego zawodu przygotowuje sportowca do życia w społeczeństwie oraz do osiągania sukcesów na miarę jego możliwości” (Naglak 1999 s.49).

„Coraz częściej wyróżnia się funkcję trenera-metodyka, specjalisty pośrednio współpracującego ze sportowcem. (...) Odrębność i mnogość przekazywanych informacji, w połączeniu z koniecznością ich natychmiastowego wykorzystania w programowaniu i korygowaniu treści treningowych to powody, dla których wyodrębniono funkcje metodyka. Rola trener-metodyka sprowadza się do organizowania kontroli procesów adaptacyjnych organizmu sportowca oraz przetworzenia danych na zalecenia treningowe” (Naglak, 1999, s. 50).

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 5, Wrocław, 2005,
ISBN 83-89829-06-01.

Autor: Ziewiec Marcin, Kurzawski Kazimierz

Podziel się