Podstawy techniki w strzelaniach z broni krótkiej

Autor: Staniszewski Cezary, Samulewicz Jolanta, Dubicka Katarzyna

Wstęp

Celem artykułu jest przypomnienie oraz przedstawienie fundamentalnych technik w strzelectwie sportowym. Do technik tych zaliczamy: postawy strzeleckie, techniki dojazdu do rejonu celowania, koordynację fazy strzału, oraz szereg innych detali.

Postawa strzelecka

Postawa strzelecka (usytuowanie ciała względem tarczy) jest fundamentem dla strzelca. Powinna umożliwiać jak najlepszą równowagę strzelca oraz poprawne i powtarzalne oddawanie dobrych strzałów. Obejmuje elementy takie jak: ustawienie ciała w kierunku do tarczy, prostopadłe ułożenie osi kręgosłupa względem podłoża (tzw. świecę), statuę z paradą. (parada pistoletu jest to utrzymywanie ramienia mięśniami obręczy barkowej).

1. Ustawienie w kierunku do tarczy

Zawodnik powinien potrafić przyjąć postawę strzelecką względem tarczy będąc na środku własnego stanowiska. Przepisy ISSF dopuszczają przesunięcie tarczy względem środka stanowiska, dlatego ważna jest umiejętność odpowiedniego ustawienia na kierunku.

Według przepisów odchylenia poziome dla środków tarcz na strzelnicach karabinowych i pistoletowych do strzelań na 10m mogą wynosić do 25cm, a do strzelań na 50m nawet do 75cm. Zasada cyrkla - główna zasada przyjmowania postawy strzeleckiej - polega na przestawianiu układu stóp w celu ukierunkowania ciała na tarczę bez zbędnych napięć mięśniowych. Należy pamiętać, że błędne jest przestawianie jedynie jednej stopy - dalszej od tarczy - gdyż powoduje to błędy w pracy mięśni. Poprawna jest zmiana kierunku poprzez obrót obu stóp bądź obrót dalszej stopy wraz z obrotem jedynie pięty stopy bliższej tarczy. Należy pamiętać jednak,że ustawienie kątowe ciała w stosunku do kierunku prostopadłego do tarczy ma swoje granice, które wynoszą optymalnie od -7o do 35o (wg Juriewa). Kąt ujemny oznacza cofnięcie dalszej stopy od tarczy. Ustawianie kierunku względem tarczy powinno przeprowadzać się z zamkniętymi oczami, bowiem ważne jest czucie mięśniowe – postawa powinna być naturalna i komfortowa.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 10, Wrocław, 2013,
ISBN 978-83-928836-2-3

Autor: Staniszewski Cezary, Samulewicz Jolanta, Dubicka Katarzyna

Podziel się