Profesjonalny trener

Autor: Kazimierz Kurzawski

Strzelectwo to jedną z tych dziedzin aktywności sportowej, w których skuteczność działania ma znaczenie szczególne. Profesjonalni trenerzy nie tylko nauczają umiejętności sportowych związanych ze strzelaniem, lecz także nauczają i modelują umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie.

Trening strzelecki wymaga samozaparcia, wielkiej aktywności umysłowej i psychicznej tak od sportowca, jak i trenera.

„Trener jest osobą, która na podstawie swej wiedzy fachowej odpowiada za udoskonalenie sportowej sprawności powierzonych mu zawodników, przygotowania ich do zawodów i doradzanie im podczas trwania konkurencji” (Heinemann 1990 s. 118).

Dobrzy szkoleniowcy, to osoby posiadające odpowiednie predyspozycje i uzdolnienia oraz wiedzę i umiejętności. Wymagania rosną również w zakresie techniki i nowoczesnych technologii otwierając nowe możliwości.

Trwałe przyswojenie wiedzy specjalistycznej i korzystanie z osiągnięć współczesnej nauki i techniki. Skuteczna działalność szkoleniowa na różnych poziomach szkolenia i wykorzystanie zasad, warunków i środków skutecznego treningu.

Dynamiczny rozwój strzelectwa rodzi potrzebę coraz dokładniejszego poznania, które rządzą prawidłowym procesem treningowym i prowadzą do efektywnego przebiegu walki sportowej. Niewątpliwie centralną postacią w całym procesie szkolenia sportowego jest trener, który powinien posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, a także wiele pozytywnych cech charakteru.

Wybitne sukcesy sportowe mogą odnieść tylko ludzie bardzo zdolni, rozumni i wrażliwi, którzy nie decydują się na współpracę z trenerem preferującym bezmyślny wysiłek fizyczny. We współczesnym strzelectwie coraz bardziej ważne staje się, aby funkcje kierownika i organizatora obejmowały osoby odpowiednio do tego przygotowane, mające specjalistyczną wiedzę i doświadczenie.

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się