Analiza wyników badań diagnostycznych członków Kadry Narodowej w strzelaniach z karabinu i pistoletu

Autor: Kijowski Andrzej, Samulewicz Jolanta, Tołczyk Jolanta

W wielu dyscyplinach, również w strzelectwie, wyniki zaczynają osiągać poziom zbliżony do maksymalnego pułapu. Zmusza to do poszukiwania nowych dróg, głównie sięgania po coraz głębszych rezerw tkwiących w samym człowieku. Poszukuje się nowatorskich metod prowadzenia treningu przy pomocy wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt naukowo-badawczy. Szkolenie staje się starannie zaplanowanym, długofalowym, celowym procesem, którego celem jest doprowadzenie do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. (Naglak, 1987).

Rywalizacja sportowa na poziomie czołówki światowej i europejskiej wymaga od zawodnika i trenera sprawnego kierowania procesem przygotowań do zawodów, którego miernikiem jest skuteczność działania, osiągnięcie dobrego wyniku, wysokiej lokaty w końcowej indywidualnej klasyfikacji zawodów.

Skuteczne kierowanie procesem szkoleniowym oparte jest również na kontroli procesów zachodzących w nim działań. Zindywidualizowane programy szkolenia dla zawodników o dużych kwalifikacjach, wymagają okresowej kontroli, oceny stosowanych środków, obciążeń treningowych, metod. (Dziąsło, Kosendiak, Łasiński, Zatoń, 1982).

Monitoring prowadzony podczas szkolenia centralnego ma za zadanie określić kierunki skuteczności działań, diagnozować stan wytrenowania zawodnika w określonym czasie.

Celem pracy jest wskazanie czy stosowane testy w badaniach diagnostycznych dla zawodników kadry narodowej PZSS, uzyskiwane w nich parametry są istotnymi wyznacznikami pozwalającymi określić poziom wyszkolenia technicznego strzelca i jego stanu przygotowania startowego w rocznym cyklu szkolenia.

Od wielu lat w ramach Szkolenia Centralnego zawodników Kadry Narodowej w strzelectwie sportowym, wykonywane są badania diagnostyczne. Wraz z upływem czasu trenerzy szukając pomocy u innych specjalistów ulepszali metody badań, modyfikując testy i urządzenia na których można je było przeprowadzać. Tak na przykład od obserwacji ruchów dłoni, poprzez próby utrzymania metalowego pręta w niewielkim otworze, do utrzymania wiązki laserowej w wyznaczonym polu – to testy mające obrazować naturalne zachowanie dłoni, jej drgań mimowolnych. Oprócz drgań badano również czucie wewnętrzne – równowagę, umiejętność rozróżniania ciężaru palcem odpowiadającym za ściąganie spustu, a także sprawność ogólną zawodników, która wbrew powszechnej opinii jest bardzo ważna u strzelców oraz sprawność specjalną, badaną w tej chwili na najnowszych trenażerach.

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 7, Wrocław, 2010,
ISBN 978-83-928836-1-6

Autor: Kijowski Andrzej, Samulewicz Jolanta, Tołczyk Jolanta

Podziel się