Koncepcja rozwoju strzelectwa sportowo-bojowego w Polsce

Autor: Radowiecki Roman

Wstęp

Przedstawiona koncepcja dotyczy powstania na terenie kraju nowoczesnych strzelnic sportowych, spełniających warunki bezpieczeństwa oraz wymogi ustawy o broni i amunicji. Obiekty te umożliwią uprawianie przez dzieci, młodzież i dorosłych strzelectwa sportowego w obszarze sportu kwalifikowanego i rekreacji oraz prowadzenia zajęć strzeleckich przez organizacje o charakterze proobronnym. Dodatkowo w formie uzupełnienia projektu, powstania Krajowego Ośrodka Strzeleckiego w celu wykorzystania i dalszego szkolenia potencjału ludzkiego, jako programowej kontynuacji projektu.

Cel przedsięwzięcia:

  1. Umożliwienie trenowania i rywalizacji w zakresie strzelectwa sportowego, zgodnie „Ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży” i w związku z tym przygotowaniem młodych zawodników do zawodów głównych, takich jak Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski.
  2. Umożliwienie trenowania i rywalizacji dzieciom, młodzieży oraz innym osobom o niepełnej sprawności fizycznej.
  3. Objęcie programem szkolenia utalentowanych i rokujących zawodników w celu otrzymania przez nich na podstawie osiągnięć sportowych kwalifikacji do Kadry Narodowej Polski.
  4. Umożliwienie trenowania i rywalizacji w zakresie strzelectwa sportowego osobom po 23 roku życia w obszarze sportu kwalifikowanego.
  5. Umożliwienie trenowania i rywalizacji w zakresie strzelectwa sportowego członkom organizacji o charakterze proobronnym.
  6. Umożliwienie organizacji cyklicznej Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla Gimnazjów i Szkół średnich, jako element naturalnego naboru zawodników do systemu szkolenia.
  7. Umożliwienie korzystania z obiektów przez społeczeństwo w ramach organizacji: Mistrzostw Gminy, Powiatu i Województwa, Dni Miasta, Ligi Rodzinnej, Otwartych Dni, Mistrzostw Służb Mundurowych, Medycznych, Organizacji o charakterze proobronnym itp.

 

 

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017,
ISBN 978-83-941103-2-1

Autor: Radowiecki Roman

Podziel się