Wspieranie rowoju sportowców

Autor: Kurzawski Kazimierz

Trening to zorientowane na proces, interaktywne i poufne doradztwo oraz asysta w zawodowych sytuacjach dotycząca rozwoju, zmian, rozwiązania problemów lub podejmowania decyzji. Trening ma na celu uświadomienie i integrację kompetencji osobistych, sportowych i zawodowych. Indywidualna, specyficzna nauka, trening na podstawie konkretnych celów i sytuacji sportowych.

Trening to proces zachodzący w różnych obszarach napięć między osobą trenera, jego rolą, kadrą kierowniczą, doradcami, specjalistami, organizacją a otoczeniem istotnym z punktu widzenia sportowca.

„Trening sportowy to kierowany proces pedagogiczny, którego istota polega na dążeniu do mistrzostwa przez wywoływanie zmian w obrębie cech osobowych sportowca. Trening ten jest racjonalny tylko wtedy, gdy stosowane obciążenia, nie naruszając stanu zdrowia sportowca, rozwijają jego osobowość i uzdolnienia.

Trener to ktoś, kto wywiera wpływ, kierując lub wspierając. Trening sportowy jest procesem kierowanym, zróżnicowanym i zmierzającym do wywołania takich zmian cech osobowościowych sportowca, dzięki którym planowany wynik sportowy jest możliwy do osiągnięcia. Jeżeli sportowiec ma skutecznie działać w niezwykłych dla siebie warunkach, to i przygotowanie do takiego działania musi być niezwykłe” (Naglak 1999 s. 55).

Trener pomaga zachować kontrolę oraz właściwie dba o energię swojego zawodnika, dba o zapewnienie odpowiednich warunków, wybór odpowiedniej metody, zaplanowanie czasu na przygotowanie, dba o jakość, musi znać cele jakie ma jego zawodnik. Cele treningu to wzmocnienie autorefleksji, zwiększanie pewność siebie i wiara w swoje możliwości dzięki poznaniu wzorów działania i zachowania oraz wybiórczej zmianie przyzwyczajeń. Prowadząc szkolenie należy wciąż uświadamiać sobie, kiedy ogrywa się rolę trenera, a kiedy rolę menedżera lub organizatora.

Nie wszyscy ludzie związani ze strzelectwem przywykli do obracania się w środowisku, które wymaga doskonałości. Współzawodnictwo sportowe prowokuje zawsze do poszukiwania coraz skuteczniejszych sposobów osiągania wyniku, przez wykorzystanie odpowiednie sprzętu, ubioru i bielizny o najlepszych parametrach, potrzebnych w danych warunkach organizacyjnych i atmosferycznych.

„Zawodnik, który pragnie odnieść sukces, musi więc należeć do typu ludzi, którzy wierzą w swoje powodzenie” (Naglak 1999 s. 52).

Trening pomaga sportowcom zrozumieć, że jako świadome istoty ludzkie mogą odpowiadać zamiast reagować na sytuacje, które im się przytrafiają w życiu prywatnym i zawodowym jest to osobista odpowiedzialność.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 8, Wrocław, 2011,
ISBN 978-83-928836-5-4

Autor: Kurzawski Kazimierz

Podziel się