Sztuka koncentracji - przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie

Autorzy: Jolanta Samulewicz, Grzegorz Pietrzyk, Tomasz Łukaszewski

Koncentracja – skupienie uwagi na jednej określonej sprawie (to moment zbierania wszystkich myśli i spostrzeżeń, tak aby pozostać wyłącznie przy tej jednej sprawie i zignorować wszystkie inne).

Koncentracja to ważny czynnik dokonywania osiągnięć, podczas uprawiania sportu, pracy zawodowej, w nauce i zabawie. Osiąganie dobrych wyników i sukcesów jest możliwe jedynie pod warunkiem, że pozbieramy swoje myśli i spostrzeżenia, skupiając je na aspekcie będącym celem działania. Natomiast wszelkie rozproszenie myśli lub uwagi to oddalenie się od celu, co w konsekwencji prowadzi do gorszych osiągnięć, słabszej efektywności naszych starań i mniejszej intensywności przeżyć.

W latach pięćdziesiątych sport poszedł w stronę doskonalenia techniki. Zakładano, że jeśli doskonale technicznie przygotuje się zawodnika do walki sportowej, to będzie miał zwiększone szanse na zwycięstwo. Takie podejście zaowocowało oburęcznym bekhendem w tenisie czy wysoko podrzucaną piłeczką w tenisie stołowym. Z czasem jednak okazało się, że dobra technika nie jest warunkiem wystarczającym. Dobrze przygotowani technicznie zawodnicy w decydujących momentach przegrywali. Naukowcy poszli dalej. Jeśli zawodnik ma dobrą technikę, musi być także dobrze przygotowany wydolnościowo. Takie podejście miało spowodować przewagę nad innymi zawodnikami. Pojawił się wtedy trening wysokogórski i inne wspomagania organizmu sportowca.

Lata osiemdziesiąte. Tu do sportu weszła psychologia jako następna cegiełka w przygotowaniach zawodnika. W szybkim tempie kształcono nowe kadry do pracy z zawodnikami. Dziś o psychologach, którzy współpracują z zawodnikami mówi się, że są konsultantami, trenerami mentalnymi. Trening mentalny i trening sportowy mają wiele wspólnego. Psychikę też można rozwijać i modelować. Tu nadal szuka się rezerw które pomogą w uzyskiwaniu jeszcze lepszych rezultatów. U pewnego mistrza Zen w strzelaniu z łuku można przeczytać, że początkujący adept tego sportu potrzebuje 90% czasu nauki na trening techniki, a 10% na kształtowanie umiejętności psychicznych. U mistrza ta zależność staje się odwrotna, 9/10 czasu zajmuje się on kształtowaniem swojej siły koncentracji.

 „Zdarza się często, że kiedy nie potrafimy się skoncentrować na swojej pracy tak, jak należy, od razu mamy gotowe usprawiedliwienie: bo telefon nie przestawał dzwonić..., bo było za gorąco..., w tym momencie nie byłem w nastroju..., bo zdenerwował mnie kolega..., bo miałem za dużo spraw na głowie... i tak dalej.”

Znamy takie wymówki, którymi ludzie tłumaczą swoje porażki w różnych aspektach życia jak sport, praca, egzamin.

Zakłócenia koncentracji można przezwyciężać nie tylko za pomocą treningu mózgu, ale również poprzez wprowadzenie ładu w swoje prywatne życie lub wprowadzenie ładu w proces szkoleniowy ze zmianą zachowań oraz nabieraniu wiary we własne wartości.

Pełna wersja artykułu

Pobierz

 Artykuł opublikowany w: Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwązania szkoleniowe), zeszyt nr 4, Wrocław, 2007.

Autor: Samulewicz Jolanta, Pietrzyk Grzegorz, Łukaszewski Tomasz

Podziel się