Porozumienie PZSS PZŁ

Porozumienie PZSS PZŁ

11 marca br. prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Tomasz Kwiecień i łowczy krajowy Polskiego Związku Łowieckiego Paweł Lisiak podpisali porozumienie (patrz załącznik) o współpracy obejmującej m.in.:

· edukację strzelecką młodzieży,

· umożliwienie młodzieży od 13 do 18 roku życia uczestniczenia w treningach i zawodach strzeleckich sportowych i myśliwskich,

· promowanie strzelectwa myśliwskiego i sportowego,

· wprowadzenie przez PZŁ kategorii juniora Polskiego Związku Łowieckiego oraz opracowanie, we współpracy z PZSS, regulaminu przyznawania i wzoru legitymacji,

· wypracowanie wspólnych norm funkcjonowania strzelnic sportowych i myśliwskich oraz zasad korzystania z tych obiektów przez oba środowiska.

Porozumienie o wspólnym działaniu obu organizacji zwieńczyło rozmowy prowadzone w siedzibie PZŁ 9 marca br. Ze strony PZSS w rozmowach uczestniczyli: prezes Tomasz Kwiecień i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Kapłon, ze strony PZŁ: łowczy krajowy Paweł Lisiak, członek ZG Ewa Kraska, przewodniczący Komisji Strzeleckiej NRŁ Piotr Jóźwiak oraz pracownik biura ZG Konrad Radzikowski.

Podjęcie rozmów i robocze spotkanie przedstawicieli obu związków wynikało z przekonania o potrzebie nawiązanie bliskiej współpracy środowisk zrzeszających ludzi zaangażowanych bezpośrednio w strzelectwo i zainteresowanych przyciąganiem do strzelectwa młodych adeptów oraz opracowaniem ram programowych i organizacyjnych umożliwiających m.in. korzystanie PZŁ z doświadczenia PZSS w sporcie strzeleckim na najwyższym poziomie, i bogactwa konkurencji uprawianych w ramach naszego sportu. Pomoże to w wykształceniu przyszłych myśliwych, którzy w umiejętny, skuteczny i bezpieczny sposób będą korzystać z broni tak na polowaniu, jak i podczas treningów oraz rywalizacji na strzelnicach. PZSS liczy natomiast, że współpraca z PZŁ w propagowaniu strzelectwa i przyciąganiu młodzieży pozwoli wyławiać młode talenty predystynowane do uprawiania zwłaszcza strzelania śrutowego.

Sygnatariusze dokumentu wyrazili potrzebę niezwłocznego rozpoczęcia realizacji podjętych ustaleń.

Treść porozumienia

Pobierz
Podziel się