Walne Zgromadzenie Delegatów

Walne Zgromadzenie Delegatów

Regulacje prawne wprowadzone w kraju w związku z ogłoszoną pandemią sprawiły, że tegoroczne WZD PZSS sprawozdawcze odbyło się w drugim półroczu br., zamiast tradycyjnie na końcu pierwszego. Podstawowym zadaniem wrześniowego WZD było, jak co roku, przyjęcie sprawozdania finansowego PZSS za 2019 r. Sprawozdanie, bedące przedmiotem obrad delegatów,  było już wcześniej skontrolowane przez urzędników MSiT, przewidzianego ustawą biegłego rewidenta z niezależnego podmiotu gospodarczego  i Komisję Rewizyjną PZSS. Właśnie przewodniczący KR Eugeniusz Gniecki  przedstawił delegatom rezultaty przeprowadzonej lustracji, potwierdził wynikające z badań dwóch wymienionych instancji kontrolnych i pozytywne opinie i wniósł  do WZD o przyjęcie sprawozdania za 2019 r. Po krótkich wyjaśnieniach delegaci poparli wniosek jednogłośnie.

Zanim jednak doszło do głosowania nad sprawozdaniem Walne Zgromadzenie otworzył prezes PZSS Tomasz Kwiecień. W wystąpieniu odniósł się do bieżącej działalności Związku i zachodzącym w nim zjawisk. Poinformował  m.in. o rosnącej liczbie klubów zrzeszonych w PZSS, co, jak podkreślił powinno cieszyć, tyle tylko, że mnogość nowych klubów się nie przekłada  na liczbę klubów uczestniczących w rywalizacji centralne, wojewódzkiej, a nawet międzyklubowej czy szkolenie, zwłaszcza dzieci i młodzieży.  Dlatego prezydium zarządu pracuje i przedstawi zarządowi  projekty regulaminów, które winny skłonić kluby do zajęcia się działalnością sportową z prawdziwego zdarzenia.  Prezes przedstawił przykłady zachowań patologicznych towarzyszących przygotowaniom do egzaminów,  uczulił na nieprawidłowości, które - bywa - wzbudzają zainteresowanie organów ścigania. T. kwiecień pokrótce omówił Mistrzostwa Europy we Wrocławiu, które z racji odbycia się na przełomie lutego i marca br. sprawozdawczo należą do przyszłorocznego WZD, ale z racji wagi imprezy i doskonałych ocen wyrażanych przez uczestników i przedstawicieli międzynarodowych sportu strzeleckiego, warte są propagowania przy każdej okazji. Wysoka ocena należy się też reprezentantom kraju , którzy we wrocławskich ME i innych zawodach międzynarodowych odnosili sukcesy w minionym roku.  

Niestety, jak zwykle ważną częścią wystąpień szefa Związku była lista strzelców sportowych, którzy po ubiegłorocznym WZD odeszli z naszego grona na zawsze. Zebrani chwilą ciszy uczcili ich pamięć.

Część swego wystąpienia prezes Kwiecień poświęcił  wicemistrzowi olimpijskiemu z Melbourne Adamowi Smelczyńskiemu, który 14 września obchodził 90. Urodziny. Delegaci podjęli okolicznościową uchwałę, składając Dostojnemu Jubilatowi z serc płynące życzenia pomyślności, zdrowia i pogody ducha, dziękując równocześnie za wzruszenia, których miłośnikom sportu strzeleckiego dostarczał przez lata 6-krotny Olimpijczyk.

WZD PZSS prowadziła delegatka W-M ZSS Jolanta Tołczyk, dyrektor sportowa Związku. Sytuacja epidemiologiczna odbiła się na liczbie delegatów uczestniczących w obradach; Zgromadzenie uzyskało quorum w II terminie.

Podziel się