Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS

Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS

Delegaci zebrani 11 czerwca we Wrocławiu na WZD PZSS  Sprawozdawczym, na wniosek komisji rewizyjnej PZSS, przyjęli rozliczenie finansowe i sprawozdanie zarządu PZSS za 2022 r.

            Z protokołu KR delegaci się dowiedzieli, że Związek jest w dobrej sytuacji materialnej, zarząd gospodarnie rozporządza mieniem Związku co pozwala KN bez zakłóceń realizować plany i akcje szkoleniowe, uczestniczyć we wszystkich wytypowanych zawodach międzynarodowych i krajowych, już od początku roku, zanim jeszcze do PZSS spłyną dotacje przewidziane na realizację zadań zleconych. Widomym pozytywnym skutkiem takiego stanu rzeczy są liczne medale najważniejszych zawodów międzynarodowych, wśród nich mistrzowskich, które nasi reprezentanci zdobyli w 2022 r. oraz trzy przepustki na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024.

            Rośnie  liczba klubów zrzeszonych w PZSS i liczba wydanych licencji indywidualnych. Ta ostatnie przekroczyła już 62 tys. To z jednej strony powód do radości i nadzieja na szersze  szkolenie dzieci i młodzieży, z drugiej jednak konieczność podjęcia decyzji zapobiegających rozdęciu do monstrualnych rozmiarów liczby delegatów na WZD PZSS, jak chociażby miało to miejsce w przypadku Warszawsko-mazowieckiego ZSS. Trzeba przypomnieć, że klucz, służący do wyłaniania delegatów na WZD PZSS był opracowany w czasach, kiedy w Związku było zarejestrowanych ok. 12 tys. licencji. Od tamtej pory, każde kolejne Walne Zgromadzenie liczyło coraz więcej uczestników; ostatnie ok. 150 osób. Prognozy na następne sięgają grubo ponad 200 osób. Liczby niespotykane w żadnym innym polskim związku sportowym. Rzutuje to na możliwość racjonalnego funkcjonowania tak licznego ciała, kosztów zorganizowania WZD, a nawet kłopotów z wynajmowaniem odpowiednich ośrodków, w których można by się spotkać na obrady. Dlatego też zarząd PZSS zaproponował wprowadzenie zmian w statucie i dopasowanie zasad wyłaniania delegatów do rosnącej liczby członków klubów. Zaproponowane zasady ograniczają liczbę delegatów do rozsądnych granic, nie zmniejszając jednak możliwości reprezentowania w najwyższej władzy PZSS pełnej różnorodności sportu strzeleckiego.

            Po ożywionej dyskusji delegaci poparli wniosek zarządu i wprowadzili wnioskowane zmiany w statucie PZSS.

            Tradycyjnie już chwilą zadumy delegaci uczcili pamięć koleżanek i kolegów z naszego sportu, którzy w ostatnim roku odeszli na zawsze z grona strzelców sportowych.

Podziel się