Wyrazy współczucia

Panu Włodzimierzowi Gałeckiemu wyrazy głębokiego żalu i współczucia oraz słowa otuchy w tych trudnych chwilach z powodu śmierci Mamy składają

koleżanki i koledzy z PZSS

Podziel się