Zmiany w opłatach startowych

Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zatwierdził zminay w opłatach startowych

Tabela opłat na podstawie uchwał Zarządu PZSS

Uchwała Zarządu PZSS z dnia 6.01.2017 r.

p. Wyszczególnienie Jednostka opłaty Kwota
w złotych
1 Egzamin na patent strzelecki  (na podst. Art.10b ust.2, ustawy o broni  i amunicji - dz.u. Nr 52 poz. 525 z 2004 z późn. zm.) jednorazowo 400
2 Egzamin poprawkowy na patent strzelecki jednorazowo 100
3 Egzamin na patent strzelecki - część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości(nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat) jednorazowo 100
4 Opłata za egzamin rozszerzający patent strzelecki jednorazowo 200
5 Opłata za wydanie plastikowej karty patentu strzeleckiego
W celu uzyskania plastikowej karty patentu prosimy przesłać drogą mailową prośby o jej wydanie, wraz z załączonym dowodem opłaty na adres: patenty@pzss.org.pl
jednorazowo 60
6 Wydanie duplikatu dokumentu, zmiana danych ewidencyjnych, rozszerzenie, itp. jednorazowo 50
7 Wydanie licencji zawodniczej dla osób pełnoletnich na 1 rok 50
8 Przedłużenie ważności licencji zawodniczej na 1 rok 50
9 Wydanie licencji zawodniczej dla osób niepełnoletnich do 18 roku życia do uzyskania pełnoletności zwolnionaz opłat
10 Przedłużenie ważności licencji zawodniczej po ukończeniu 18 lat do 20 roku życia włącznie na 1 rok 10
11 Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów za pierwszą dyscyplinę 400
12 Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów za każdą następną dyscyplinę 200
13 Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startów za 1 dyscyplinę 100
14 Licencja trenera PZSS letni cykl olimpijski 50
15 Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszy. za pierwszy rok (kalendarzowy) 1000
16 Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) płatne do 31 października roku poprzedniego. roczna 500*
17 Składka członkowska PZSS od klubu płatne do 31 października roku poprzedniego. za 1 rok 50
18 Składka członkowska PZSS od wojewódzkiego związku płatne do 31 października roku poprzedniego. za 1 rok 350
19 Startowe w zawodach PZSS za zespół 3 osobowy - karabin, pistolet, rzutki za 1 konkurencję 50
20 Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – młodzicy za 1 konkurencję 50
21 Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – juniorzy młodsi za 1 konkurencję 60
22 Startowe w zawodach PZSS - karabin, pistolet – juniorzy i seniorzy za 1 konkurencję 70
23 Startowe w zawodach PZSS – MIX karabin, MIX pistolet za 1 konkurencję 80
24 Startowe w zawodach PZSS - strzelba Double Trap 150 za 1 konkurencję 160
25 Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 125 z finałem za 1 konkurencję 170
26 Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 100 za 1 konkurencję 140
27 Startowe Trap MIX za 1 konkurencję 170
28 Startowe Skeet MIX za 1 konkurencję 170
29 Startowe w zawodach PZSS - strzelba Double Trap 90 za 1 konkurencję 100
30 Startowe w zawodach PZSS - strzelba Trap/Skeet 75 za 1 konkurencję 80
31 Serie treningowe na zawodach PZSS Double Trap za 1 serię 30
32 Serie treningowe na zawodach PZSS Trap/Skeet za 1 serię 20
33 Licencja sędziego
UWAGA! opłaty za wydanie licencji sędziego klasy II i III należy wnosić na konto właściwego Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Opłaty za wydanie licencji sędziego klasy I i P na konto PZSS
letni cykl olimpijski 50
34 Stawka sędziowska na zawodach PZSS za 1 dzień zawodów 100
35 Stawka delegata technicznego na zawodach PZSS za 1 dzień zawodów 150
36 Opłata za złożenie protestu na zawodach PZSS jednorazowo 100
37 Opłata za złożenie odwołania w sprawie protestu na zawodach PZSS jednorazowo 200
  •  *) - klub który bierze udział we współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży lub posiada zawodników w Kadrze Narodowej strzelectwa sportowego otrzymuje 90% zniżki. Spełnienie przesłanki do przyznania zniżki potwierdza Dział Szkolenia PZSS (kalendarz centralny) lub WZSS (kalendarz wojewódzki).
  • - wpływy z opłat licencyjnych przeznacza się na sport dzieci i młodzieży

Tabela opłat obowiązuje z dniem przyjęcia i dotyczy dokumentów wydawanych na rok 2018 i następne.

 

 
Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem Patentu najlepiej wnosić przelewem na konto:
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30
tel./faks: (22)  849 84 67,  (22) 849 57 76
e-mail: biuro@pzss.org.pl
Rachunek bieżący PZSS:
Alior  Bank Warszawa
72 2490 0005 0000 4530 3676 0428

NIP: 5211181484
 
Potwierdzenia nadania przelewu należy złożyć u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.
 
Za zgodność
Radosław Olefir

Wprowadza się następujące stawki opłat

Pobierz
Podziel się