Zmiany w regulaminach PZSS

W dniu 1.12.2021 Zarząd wprowadził Zmiany w następujacych regulaminach:

  1. Regulamin Kolegium Sędziów
  2. Regulamin uzyskiwania i utraty członkostwa w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyznania, odmowy przyznania i cofania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim
  3. Tabela opłat
  4. Druk rozliczenia kosztów podróży przejazdu samochodem
Informujemy, że w § 5 pkt. 1 regulaminu licencji klubowych został popełniony błąd pisarski. Do przedłużenia licencji klubowej wymagane będa starty w zawodach PZSS lub WZSS. Nie ma żadnych zmian w tym zakresie w stosunku do poprzedniego regulaminu. Tekst regulaminu został już sprostowany.
 
 
Wszystkie zmiany wchodzą w życie z dniem 01.01.2022.
 
UWAGA!
Wszystkie wpłaty, dla których wnioski wpłynęły przed 1.01.2022 zachowują ważność według starej tabeli opłat.
Kluby, które uzyskały już przedłużenie licencji oraz, których postępowania licencyjne rozstały rozpoczęte przed 1.01.2022 NIE MUSZA DOKONYWAĆ DOPŁAT!

 

 

Podziel się